Podnikové služby slaví 20 let v ČR, hledají tisíce nových zaměstnanců a navyšují mzdy

Obor podnikových, IT a zákaznických služeb, který letos v ČR slaví své 20. narozeniny, rostl ve svůj jubilejní rok 13procentním tempem. Počet zaměstnanců pracujících v 350 centrech se blíží 145 tisícům. Kromě odborníků na IT a inovace, finance, HR či datovou analytiku, působí v oboru i robotický software, který zastává již 13 tisíc pracovních míst. Na rozdíl od jiných odvětví ekonomiky obor silně roste i navzdory pandemii – stávající centra se stále rozrůstají a rozšiřují svůj záběr a přichází i noví investoři. Během následujících 3 let se proto předpokládá nárůst na rovných 200 tisíc zaměstnanců. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu, který v českých centrech zrealizovala oborová asociace ABSL.
První centra podnikových služeb začala vznikat v USA ke konci 80. let. Právě americké firmy byly první, které svá centra začaly v roce 2001 otvírat i v České republice. Ke společnostem jako Accenture, J&J, Exxon Mobile, Medtronic či IBM se brzy začaly přidávat firmy z celého světa. Díky tomu dnes obor patří k největším segmentům českého hospodářství a k nejstabilnějším pilířům české ekonomiky, což potvrdila i pandemie Covid-19. „Na rozdíl od oborů jako automotive, horeca či výroba, patří podnikové služby k několika málo českým sektorům, které fungují hladce a bez omezení. Centra pomáhají s digitalizací a inovačními projekty svých globálních mateřských firem a nabízí zajímavé kariérní příležitosti rostoucímu počtu zaměstnanců,“ říká Jonathan Appleton, ředitel asociace ABSL, která v ČR sdružuje centra podnikových, IT a zákaznických služeb a každoročně realizuje podrobný průzkum stavu a trendů v oboru. Náborové plány má pro nadcházející rok většina center, dle nich počet zaměstnanců již brzy dosáhne na 145 tisíc. Dobrou zprávou přitom je, že v průměru došlo v oboru k 5procentnímu růstu mezd, v případě zaměstnanců se znalostmi nejžádanějších cizích jazyků dokonce k 10procentnímu, a doba, kterou zaměstnanci v průměru stráví u jednoho zaměstnavatele, se prodloužila na 3 roky a 2 měsíce.
„Náš nejnovější průzkum ukázal dva hlavní trendy, zvyšující se odbornost místních center a rostoucí loajalitu zaměstnanců. S odbouráním rutinní práce, kterou nyní zastávají roboti a automatizační technologie, dokáže obor nabídnout zajímavou, kvalifikovanou a kreativní práci. A díky tomu umí přilákat a udržet lidi, což je v dnešní době a v kontextu toho, co se děje v jiných oborech, malý zázrak,“ dodává Jonathan Appleton. Z pohledu zaměření center za uplynulý rok nejrychleji rostla datová analytika. Na vzestupu jsou i IT služby včetně výzkumu a vývoje či zavádění robotiky a automatizace a specializované finanční služby.
Meziročně o 50 % více pracovních míst pro roboty
Na robotickou automatizaci vsadil obor již před lety. Dnes v oboru působí 4 500 expertů na automatizaci, kteří designují a zavádějí robotický software jak v samotných centrech podnikových služeb, tak i v jejich mateřských společnostech. V centrech roboti zastanou práci za 13 tisíc zaměstnanců, meziročně o polovinu více. Kromě samotné RPA (Robotic Process Automation, robotická automatizace procesů) se ve stále větším měřítku v oboru uplatňují i OCR technologie (Optical Character Recognition, optické rozpoznání psaného textu), umělá inteligence a chatboty. Pandemie jejich zavádění uspíšila v 63 % center.
Covid přinesl novou práci, ale zkomplikoval zaměstnávání cizinců
„Pandemie na náš obor zapůsobila jako akcelerátor růstu, rozšiřování záběru i zavádění nových technologií. Pozitivní vliv na rozvoj centra a rozsahu poskytovaných služeb hlásí v roce 2021 plných 36 % center, což je o 19 procentních bodů více než v roce 2020. Negativní vliv zaznamenalo pouze 5 % respondentů našeho průzkumu,“ říká Jonathan Appleton s tím, že prakticky všechna centra musela čelit komplikacím při zaměstnávání cizinců, na kterých je obor kvůli 35 jazykům, v nichž poskytuje služby, dost závislý. Celkem tvoří experti ze zahraničí 44 % všech zaměstnanců, 35 % center však reportuje snížený počet uchazečů z ciziny, třetina hovoří o zvýšené fluktuaci cizinců a 29 % se obává, že zaměstnávání cizinců v dnešní době znamená velké riziko. Tento problém se s prodlužující se pandemií jen prohlubuje. „V současnosti centra v ČR zaměstnávají téměř desetinu všech zdejších zahraničních pracovníků, kterých Ministerstvo vnitra ČR eviduje kolem 660 tisíc, podnikové služby tak jsou největším zaměstnavatelem cizinců. Tito zahraniční pracovníci přispívají 2 % českému HDP, generují asi 4 mld. dolarů ročně. A právě tento přínos je spolu s rozvojem oboru ohrožen. Pomohlo by zjednodušení velmi složitých imigračních procesů a daňových podmínek, které by umožnily cizincům pracovat z jejich domovských zemí,“ komentuje Jonathan Appleton a dodává: „Podporujeme volbu vlády přátelské k EU, která může stavět na základech našeho sektoru a zajistit pokračování přílivu mezinárodních investorů i talentů. Bez toho bychom totiž nebyli úspěšným českým příběhem, jakým jsme.“
Novinky, trendy, případové studie i inspiraci přináší výroční konference ABSL
Nejnovější oborový průzkum ABSL bude prezentován na výroční konferenci ABSL, která se koná tento týden online. 50 expertů na podnikové, zákaznické a IT služby nabídne pohled na trendy, které dnes obor ovlivňují, a poskytnou inspiraci pro další rozvoj. Registrace je otevřená na www.absl.cz/conference. K partnerům konference patří společnosti Deloitte, ABInBev, Colliers, Foreigners Czech, Novartis, The Hackett Group, Scott Weber, Siemens a mnoho dalších. Více informací na www.absl.cz. (8.11.2021)