Podpora komunitní energetiky v Modernizačním fondu je nedostatečná, hodnotí analýza Evropské federace

Na zasedání vlády 25. 1. se rozhodne o nastavení podmínek pro čerpání Modernizačního fondu. Hnutí DUHA společně s dalšími ekologickými organizacemi a s asociacemi obcí a měst opakovaně upozorňovalo Ministerstvo životního prostředí, že program určený na rozvoj komunitní energetiky je podfinancovaný. Aktuální hodnocení Modernizačního fondu od Evropské federace pro komunitní energetiku REScoop.eu výhrady potvrdilo.
Modernizační fond České republiky bude disponovat nejméně 150 mld. Kč určenými během nadcházejících deseti let k přechodu české energetiky na emisně méně náročnější a energeticky úspornější. Peníze se mají rozdělovat v rámci devíti programů, z nichž jeden je určen i na rozvoj komunitní energetiky. Přestože je komunitní energetika, zahrnující zejména obecní a občanské projekty obnovitelných zdrojů energie, v EU na vzestupu a má značný potenciál rozvoje, vyčlenilo Ministerstvo životního prostředí na její rozvoj nejméně prostředků ze všech programů (1,5 %, což odpovídá cca 2,3 mld. Kč).
Analýza REScoop.eu si všímá, že Česku chybí jednoznačná definice komunitní energetiky. Upozorňuje v této souvislosti na zkušenosti ze západní Evropy, kde nejednoznačná či příliš obecná definice vedla ke zneužití konceptu komunitní energetiky ze strany energetických společností. Česko mělo přitom definici komunitní energetiky schválit v rámci implementace evropské Směrnice o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou do konce loňského roku.
Analýza dále doporučuje, aby oprávnění žadatelé o podporu pro komunitní projekty nesoutěžili o peníze z Modernizačního fondu po boku velkých energetických firem, protože takový přístup zpravidla snižuje počet jejích úspěšných žádostí. Návrh, o kterém dnes vláda rozhoduje, však právě tuto praxi umožňuje. V aktuálně vypsaných předregistračních výzvách do vybraných programů, ve kterých zatím chybí program pro komunitní energetiku, se mohou zájemci o obecní a občanské projekty hlásit pouze společně s velkými energetickými subjekty.
Analýza taky upozorňuje na specifické vlastnosti a podmínky komunitní energetiky, které ji od komerčních projektů odlišují mimo jiné v otázce financování. Navrženou alokaci Modernizačního fondu pro komunitní energetiku hodnotí jako nízkou a doporučuje zvýšit současný 1,5% podíl.
Tomáš Jagoš, expert na obnovitelné zdroje a komunitní energetiku Hnutí DUHA, řekl:
„Ministerstvo životního prostředí by se mělo v problematice komunitní energetiky lépe zorientovat a nepodhodnocovat jeho potenciál nebo počet již existujících projektů. Hnutí DUHA mu v tom rádo bude nápomocné. Nejde však ani tak o věcně správné podklady, jako o přístup a konkrétní kroky. Je přinejmenším matoucí, pokud Ministerstvo životního prostředí na jedné straně označuje komunitní energetiku za důležitý faktor pro plnění cílů v oblasti obnovitelných zdrojů energie, energetické účinnosti, snížení emisí skleníkových plynů nebo redukce energetické chudoby a na straně druhé připraví v rámci Modernizačního fondu dotační program s nejnižší alokací ze všech a odmítá jeho navýšení.
Dirk Vansintjan, prezident Evropské federace pro komunitní energetiku REScoop.eu, řekl:
„Do budoucna je třeba, aby byla komunitní energetika v implementační dokumentaci Modernizačního fondu České republiky konkrétně definována a to v souladu s evropskou Směrnicí o obnovitelných zdrojích energie. Je také třeba jednoznačně rozlišit, že jde v rámci energetického trhu o nový, specifický a nekomerční subjekt. Při rozdělování alokace Modernizačního fondu by se nemělo zapomínat na unikátní vlastnosti a benefity, které komunitní energetika, ve srovnání se standardními komerčními projekty, přináší. S ohledem na výše zmíněné a její potenciál rozvoje by měl Modernizační fond vyčlenit na rozvoj komunitní energetiky vyšší podíl prostředků, než současně navrhovaných 1,5 %.” (25.1.2021)