Podpora podnikového vzdělávání pokračuje: MPSV dá zaměstnavatelům přes 1,4 miliardy

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo dne 15. 3. 2019 v rámci Operačního programu Zaměstnanost výzvu zaměřenou na podnikové vzdělávání zaměstnanců. Firmy z celé České republiky mohou po dobu dvou
měsíců podávat žádosti o podporu, a přidat se tak k více než 1 100 podnikům, které dotaci získaly před třemi lety.
Zaměstnavatelé mohou žádat o 500 tis. až 10 mil. Kč na vzdělávání zaměstnanců dle svých potřeb. Školit je mohou v kurzech napříč obory a odbornostmi, od měkkých dovedností, přes jazykovou výuku, až po odborné, technické a IT kurzy.
Výzva reaguje na aktuální potřeby trhu, a to včetně požadavku na zlepšení kvalifikace zaměstnanců v důsledku vyšší digitalizace (průmysl 4.0). Výhodou pro žadatele je zjednodušená forma vykazování prostřednictvím jednotkových nákladů. Ta spočívá v pevně stanovené ceně za účast jednoho člověka na jedné hodině školení dle typu kurzu.
Žádosti o podporu je možné předkládat do 15. 5. 2019. Při hodnocení žádostí budou bodově zvýhodněni žadatelé z Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje, které jsou podporovány v rámci programu RE:START pro strukturálně postižené regiony.
Bližší informace k výzvě č. 97 jsou zveřejněny na www.esfcr.cz/vyzva-097-opz. Vzdělávat své zaměstnance v rámci OPZ mohou také členové spolků, svazů, asociací, komor a dalších zastřešujících organizací, které získaly podporu z výzvy č. 110. Ta byla vyhlášena v lednu letošního roku s alokací 800 mil. Kč, a díky enormnímu zájmu žadatelů byla v únoru navýšena na 1,5 mld. Kč. (18.3.2019)