Podvedení klienti: Česká národní banka selhává v oblasti investičního životního pojištění, nebránila spotřebitele při spojení Generali a České pojišťovny

Česká národní banka svým postupem při schválení propojení pojišťoven Generali a Česká pojišťovna hodila přes palubu spotřebitele se smlouvami investičního životního pojištění, a zřejmě i investory na akciových trzích. Uvedl to 23. 1. člen výboru spolku Podvedení klienti Jiří Chvojka.
ČNB povolila spojení pojistných kmenů obou pojišťoven, přestože jsme ji opakovaně upozorňovali na možnou neplatnost pojistných smluv České pojišťovny i Generali kvůli jejich právním vadám a na očekávané zhoršení postavení klientů při dobytnosti jejich nároků. V portfoliu Generali České pojišťovny jsou neplatné smlouvy, viz stovky rozhodnutí finančního arbitra i soudů, a poškození klienti nyní čelí u soudů zmatkům, protože jen málokdo se v problému orientuje. ČNB svým postupem dala subjektu Generali Česká pojišťovna bianco šek k účtování nesjednaných poplatků a faktickému poškození stovek tisíc klientů,“ řekl dále Jiří Chvojka.   
 „Skutečný průlom nastal vyhlášením pravomocného rozsudku Městského soudu v Praze v listopadu 2019, ve kterém soud konstatoval neplatnost pojistné smlouvy PROFI Invest České pojišťovny. Soud odmítl praxi pojišťovny, která srážky nákladů a poplatků provádí na základě odkazu na pojistně-technické zásady, se kterými klient nebyl seznámen. Jelikož identickou formulaci obsahují pojistné podmínky všech verzí IŽP, srážky těchto nákladů jsou velmi diskutabilní. O rozsudku věděla Generali Česká pojišťovna, zcela jistě i Česká národní banka, přesto s převodem kmene vyslovila souhlas. Potenciální škoda nebude malá, s ohledem na množství dotčených smluv může jít o miliardy, což se týká nejen klientů, ale i investorů pojišťovny,“ řekl člen výboru spolku Jiří Chvojka.
Česká národní banka ve své reakci na toto odhalení potvrdila, že k pochybení došlo a že „Česká národní banka primárně usměrňuje dohlížené subjekty k dobrovolnému přijetí takových pravidel a postupů, které sníží pravděpodobnost výskytu obdobných pochybení v budoucnu“. Přiznala tedy, že problém existuje a že ho neřeší.
Pokud to ČNB myslí s ochranou spotřebitele vážně, měla by se připojit k naší žalobě požadující, aby Generali Česká pojišťovna upustila od vybírání nesjednaných poplatků. Pravomocné rozhodnutí Městského soudu v Praze do problému vneslo jasno a ani pojišťovna ani ČNB by neměly strkat hlavu do písku,“ řekl k tomu advokát Viktor Rossmann, který žalobu za Podvedené klienty podal.
Podle advokáta Jana Dáni se poškození klienti budou právní cestou bránit proti převodu pojistného kmene mezi Generali a Českou pojišťovnou. „Nelze převádět neplatné smlouvy na jiný subjekt a není možné v souvislosti s převodem pojistného kmene ztížit poškozeným klientům možnost domáhat se svých nároků. Právní stát prostě nemůže připustit situaci, kdy klienti mají v ruce neplatné smlouvy, a ještě by měli nést všechny důsledky s tím spojené. ČNB zcela rezignovala na ochranu spotřebitele.,“ uvedl Dáňa. (23.1.2020)