Podvedení klienti v kauze neplatných smluv investičního životního pojištění podali předžalobní výzvu České pojišťovně

Předžalobní výzvu na zdržení se protiprávního jednání České pojišťovny, která v rozporu s celou řadou rozhodnutí finančního arbitra v této věci u klientů se smlouvami investičního životního pojištění mimo jiné nadále neoprávněně snižuje hodnotu pojištění o účtované náklady a poplatky, dnes České pojišťovně jménem zapsaného spolku Podvedení klienti, z.s. odeslal advokát Viktor Rossmann. Oznámil to člen výboru spolku Podvedení klienti Jiří Chvojka.
Jsme toho názoru, že Česká pojišťovna by od svých klientů s dotčenými pojistnými smlouvami investičního životního pojištění neměla vybírat žádné poplatky ani účtovat jiné náklady, protože na to dle rozhodnutí finančního arbitra nemá právo. Zároveň by Česká pojišťovna v souladu s rozhodovací praxí finančního arbitra neměla klientům vydávat potvrzení o možnosti daňového odpočtu, protože předmětné pojistné smlouvy jsou neplatné a svým jednáním by pojišťovna mohla klientům způsobit další škody,“ uvedl dále Jiří Chvojka.
Pokud Česká pojišťovna nebude do 15 dnů adekvátně reagovat, jsou členové spolku Podvedení klienti rozhodnuti se obrátit na soud. „Rozhodli jsme se jako zapsaný spolek podat na soud žalobu, kterou se budeme domáhat, aby soud České pojišťovně nařídil zdržení se protiprávního jednání poškozující spotřebitele. Jedná se vlastně o substituci hromadné žaloby. Podstatné je, že šířka prostředků v případě žaloby jménem spolku spočívá zejména v tom, že spolek může v rámci jediné takové žaloby jednat jménem neomezeného počtu spotřebitelů. Není tedy vázán na jednu kauzu, ale může se domáhat, aby se pojišťovny zdržely svého jednání vůči všem, kteří disponují předmětnými pojistnými smlouvami,“ řekl dále Jiří Chvojka.
Zdůraznil, že zakládající členové spolku, jako klienti poškození produktem investičního životního pojištění, vnímají jeho založení jako jednu z mála efektivních možností se hromadně domáhat práv poškozených spotřebitelů. „Nabídli jsme zdarma návod, jak postupovat v případě, že pojistná smlouva životního pojištění kohokoliv vykazuje znaky neplatné smlouvy. Celý proces na základě řady připomínek od dalších poškozených klientů v nejbližší době zaktualizujeme. Pokračujeme nyní tím, že sami a za své peníze, činíme další nezbytné právní kroky k tomu, aby se pojišťovny zdržely dalšího jednání poškozující spotřebitele.“
Spolek byl v tomto týdnu řádně zapsán do spolkového rejstříku a začíná vyvíjet činnost. „Zároveň jsme formou otevřeného dopisu oslovili Českou asociaci pojišťoven (ČAP) k prověření postupů České pojišťovny vůči některým jejím klientům, neboť její jednání je dle našeho názoru v kolizi s řadou ustanovení etického kodexu ČAP. Předpokládáme, že tento je pro členy ČAP závazný a slouží především k tomu, aby nenastávala nerovnováha v postavení mezi pojišťovnami a jejich klienty, tak jako v případě České pojišťovny“, dodal Jiří Chvojka.
Pravomocná rozhodnutí o neplatnosti smluv od samého počátku vydal finanční arbitr u České pojišťovny a pojišťovny AXA. 
U produktu Flexi Pojišťovny České spořitelny pak na základě žaloby pojišťovny proti klientovi rozhodl pravomocně v neprospěch pojišťovny Městský soud v Praze.
Podle spolku Podvedení klienti byla za celou kauzou snaha o ovládnutí nového segmentu trhu a klientům byl nabízen produkt jako výhodná forma spoření. Zprostředkovatelé a prodejci byli motivováni vysokými provizemi, takže tento produkt nabízeli primárně. Odměna dosahovala až 200 procent roční splátky pojistného. Jen Česká pojišťovna podle výročních zpráv uzavírala bezmála 150 tisíc pojistných smluv ročně, když z daňových důvodů tehdy činila optimální výše pojistného 12 000 Kč ročně. (1.6.2018)