Podzemí je zahaleno tajemstvím

Havlíčkobrodské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, které má ve správě kostel sv. Rodiny v Havlíčkově Brodě, bylo iniciátorem provedení průzkumu krypty, která se nachází pod hlavní lodí kostela. V současné době byly zahájeny ze strany Národního památkového ústavu v Telči administrativní úkony související s přípravou průzkumu prostorů krypty.
​Ještě v letošním roce proběhnou pod dozorem archeologa z Muzea Vysočiny průzkumně - dokumentační práce, kdy se pomocí štěrbinové kamery provede předběžný průzkum. Na jeho základě bude rozhodnuto o dalším postupu. V úvahu přichází i možnost otevření krypty a provedení podrobného archeologického výzkumu podzemních prostor. Podle vyjádření odborníků z NPÚ nebyly krypty nikdy otevřeny. Uchovávat mohou například ostatky mnichů řádu augustiniánů, kteří byli zakladateli kostela.
Klášterní kostel sv. Rodiny z počátku 18. století, který je součástí sídla havlíčkobrodského pracoviště ÚZSVM, patří k nejhodnotnějším barokním památkám města. Záznamy o jeho historii jsou podrobně zdokumentovány, ale týkají se nadzemní části kostela a kaple Božího hrobu.
Podzemí je zahaleno tajemstvím, které se pracovníkům NPÚ a Muzea Vysočiny za přispění pracovníků Hasičského záchranného sboru a ÚZSVM snad podaří objasnit. Výsledek průzkumu dotvoří stavebně historický obraz kostela sv. Rodiny v Havlíčkově Brodě. (1.11.2019)