Pohlednice

 

Nejstarší známá p. je z r. 1872 s obrazem Norimberku.