Pojistěte si klidnou houbařskou sezónu

Houbaření, náš národní sport i vítaný relax. Všichni se na něj těší. Teď sice nerostou, ale jakmile začnou, je dobré být připraven nejen na triumfální úlovky, ale také možná nebezpečí, která houbaře mohou potkat. Kdo by se nechtěl vracet s plnými košíky úlovků, ať už jde o hřiby či bedly, a také s pocitem, že si v lese při sbírání hub odpočinul. Pojištění je obvykle tou poslední věcí, na kterou houbaři při svých výpravách myslí. Ale právě to správně nastavené dokáže udržet dobrou náladu i po návratu z lesa a zajistí, aby se vycházka s přáteli nebo rodinný výlet nepoměnily v události s nebezpečně vysokými finančními následky. Je pravdou, že žádný pojistný produkt vám plný košíček hub nezajistí, ale zato dokáže ochránit zdraví i majetek. Správně sjednané pojištění občanů, úrazu či vozidel může odvrátit nepříjemné důsledky, které s sebou nesou drobné i větší nehody či zlé úmysly zlodějů. S Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a. s. jsme se podívali na to, co se lidem při houbařské sezóně může hodit a na co by si u svého pojištění měli dát pozor.
Autopojištění nerozlišuje, zda se jedná o nepříjemnost na cestě do zaměstnání či na houby
Autopojištění z portfolia Hasičské vzájemné pojišťovny nabízí různé varianty pojištění a připojištění, které pamatují na situace, jež se mohou při provozu vozidla přihodit, a nerozlišují, zda se pojistná událost stala cestou do zaměstnání nebo cestou na houby. Pokud tedy využíváte vozidlo mimo běžné dopravy také k transportu na místo, kde se poté věnujete houbaření, rybaření, lezení na skály nebo odkud vyjíždíte na cyklistický výlet, stojí za to zvolit variantu nebo připojištění, které pokryjí možné nepříjemnosti, jež se mohou stát cestou nebo během doby, kdy bude vaše auto odstaveno bez dozoru.
Střet se zvěří může nastat s větší pravděpodobností při cestě na houby, než při cestě do práce městskými komunikacemi. K odcizení vozidla může dojít kdykoliv a kdekoliv, tedy i při parkování na odpočívadle poblíž vašeho oblíbeného „houbařského revíru“. Ing. Vladimíra Ondráková, obchodní ředitelka a předsedkyně představenstva Hasičské vzájemné pojišťovny, dodává: „Všude však platí, že při krádeži musí být překonána překážka, kterou je například zamčené vozidlo, zajištěná páka řazení atd. Úhradu nelze poskytnout, pokud necháte například pootevřené okénko, nebo vám vozidlo ukradne někdo, kdo se dostal k volně dostupným klíčkům či dokonce někdo, komu jste vozidlo sami půjčili.“
V rámci Autopojištění lze sjednat také odcizení věcí ve vozidle (zavazadel) nebo dětské autosedačky. I zde platí podmínka překonání překážky, tedy zamčeného automobilu. Připojistit lze i odcizení speciální registrační značky. Ve všech případech odcizení platí, že událost musí být nahlášena Policii ČR.
Pokud si v Autopojištění  HVP vyberete variantu MAX, budete mít pojištěn i vandalismus, tedy poškození vozidla neznámou osobou. To je praktické, pokud váš houbařský rival neunese porážku a vybije si svou frustraci na vašem vozidle.
Součástí Autopojištění jsou také asistenční služby. I ty se mohou hodit, byť vždy potěší, když je člověk využít nemusí. „Za zmínku v souvislosti s houbařením stojí například pomoc při ztrátě klíčů od automobilu, jelikož ne jeden vášnivý lovec hub v zápalu plnění košíků přehlédne, že mu klíče od vozidla náhle vypadly z kapsy, když se skláněl nad hezky rostlými hřiby, jež cele zaměstnaly jeho pozornost,“ uvádí Vladimíra Ondráková. Oceníte je ale též při defektu pneumatiky, při vyčerpání paliva anebo za té nejméně příjemné situace, jíž je odtah vozidla.
Rodinné úrazové pojištění nevylučuje z plnění ani houbaře
O úrazu platí, že se může stát kdekoliv, a les není samozřejmě výjimkou. V Rodinném úrazovém pojištění HVP výluky vztahující se konkrétně na houbaření nejsou, takže pokud přijdete v lese k úrazu, bude vám vyplacena úhrada. Stejně tak je hrazeno uštknutí hadem, hrazeny však nejsou štípance od komárů a jiného hmyzu. Úrazové pojištění však nepokrývá nemoci způsobené hmyzem, např. klíšťovou encelfalitidu. Nezahrnuje ani otravu houbami.
Komplexní pojištění občanů jako dobrý parťák do lesa
Stejně jako Autopojištění může být i Komplexní pojištění občanů dobrým parťákem do lesa. Obecně řečeno - Komplexním pojištěním občanů si pojistíte majetek, který patří vám a členům vaší domácnosti, ať už se nachází právě ve vašem domově, nebo s vámi na výletě. Nejlepší variantou je varianta Exklusiv, takže když se vydáte do lesa na kolech, která odložíte na místě k tomu určeném (místo pro kola u lesní restaurace) a zamknete je, bude vám, v případě odcizení vyplacena náhrada. Náhrada do výše 5 000 Kč vám náleží také v případě, budete-li v lese přepadeni loupežníkem (loupežné přepadení).  Pro oba uvedené případy pak platí podmínka, a to zavolat Policii ČR. Špatnou zprávou je, že pokud vám zloděj sebere košík s houbami, nepomůže ani nahlášení policii - na tyto případy se pojištění nevztahuje.
Součástí Komplexního pojištění občanů je také pojištění odpovědnosti občana. Možná vás napadne: Jakou škodu můžete způsobit, když se sami nebo s rodinou vypravíte na houby? Rozbít něco v lese? Zranit někoho cizího? Že by se vám podařilo majiteli lesa nebo honitby zranit nebo zabít jeho srnku, jelena či divočáka? Vždyť proboha jdete jen na houby!
Stát se ale může cokoliv. Příkladem za všechny je neúmyslně založený požár. V lese však platí zákaz kouření i rozdělávání ohně, takže tady vám žádné pojištění neposlouží. „Trendem posledních let je pořídit si snímek z každého menšího i většího dobrodružství. Pojištění ale nepomůže, pokud zničíte třeba krmelec nebo posed, na němž jste se rozhodli udělat si stylové „selfíčko“, a on váhu vaší nadšené houbařské party neunesl. Neudělali jste to úmyslně, nicméně tato zařízení nejsou pro tento účel určena a návštěvníci lesa na nich nemají co dělat, takže jejich zničení není z pojištění hrazeno,“ upozorňuje Vladimíra Ondráková. Něco jiného je, pokud třeba nedopatřením roztrhnete vycházkovou holí jinému houbaři bundu, nebo ho tou holí nechtěně zraníte, ať už při pádu nebo zaškobrtnutí o kořeny stromů. Toto jsou situace, kdy ke škodě skutečně došlo neúmyslně a náhodně. Pojištění odpovědnosti se na ně tedy vztahuje.
I myslivci by měli na pojištění myslet
V souvislosti s lesem, a to obzvlášť na podzim, se nabízí ještě jiná situace: jste na houbách a ony rostou, prodíráte se porostem, pobíháte od křemenáčů ke klouzkům, až se ocitnete někde, kde to zas tak moc neznáte a už vůbec netušíte, že tu myslivci z vesnice pořádají hon. Než zjistíte co a jak, začne to všude bouchat a kolem vás pobíhá splašená zvěř, takže pelášíte pryč, co vám nohy stačí, a roztrhnete si nové kalhoty za několik tisíc korun. Nebo vás poraní prchající jelen anebo dokonce odražená kulka.
Samozřejmě budete chtít uhradit roztrhané šaty, bolestné, náhradu ušlého výdělku a vaše zdravotní pojišťovna bude chtít uhradit po myslivci vaše léčení. Právě pro tyto případy je tady pojištění odpovědnosti za újmu z výkonu práva myslivosti, které má mít každý myslivec uzavřeno. (9.8.2018)