Pojišťovny se letos musí soustředit na digitální transformaci a nové talenty, aby držely krok s rychlými technologickými změnami ve světě

Kvůli nízkým úrokovým sazbám má pojišťovnictví za sebou další rok stagnace. Globální demografické změny a větší „digitální“ očekávání klientů navíc staví pojišťovny před nová rizika i příležitosti. Potvrzuje to i zpráva EY Insurance Outlook, kterou pravidelně zpracovává EY. Výhled pro nadcházející rok 2020, vycházející z workshopů se zástupci předních světových pojišťoven (Evropy, Ameriky, Asie a Tichomoří) a z rozhovorů s odborníky EY i externími analytiky, mapuje priority, na které se životní i neživotní pojišťovny hodlají v nadcházejícím roce zaměřit, aby si i v těchto obtížných podmínkách udržely konkurenceschopnost.
Zástupci pojišťoven z celého světa se shodují na tom, že „tajnou zbraní“, která jim pomůže maximalizovat návratnost investic do nových technologií, do digitální transformace i do nových podnikatelských modelů, jsou lidské zdroje. Získat talenty s potřebnou kvalifikací je ale stále obtížnější. Proto se pojišťovny musí buď přeměnit na technologické firmy, nebo musí proaktivně přesvědčit celou společnost o tom, proč je pojišťovnictví důležité, jaké hodnoty přináší a jaké jsou výhody kariéry v tomto oboru.
„V odvětví, které dnes a denně ovlivňuje naše životy – od přírodních katastrof přes kybernetická rizika až po lepší zdravotní péči, a ve světě, který je stále digitalizovanější, je klíčové soustředit se více na zákazníka a zlepšovat jeho spokojenost,“ říká Karel Svoboda, Associate Partner týmu pojišťovnictví ve společnosti EY, a dodává: „Objevují se stále nová a nová rizika, a pojišťovny se proto musí kromě jejich řízení soustředit i na prevenci. Na této transformační cestě bude zásadní přilákat a udržet potřebné talenty a rozšířit znalosti stávajících zaměstnanců o nové dovednosti.“
Další hlavní priority životních i neživotních pojišťoven podle zprávy EY Insurance Outlook 2020:
► provozní excelence a nákladová efektivita
► zvládnutí regulatorních tlaků
► digitalizace distribuce
► zavádění nových, mnohdy disruptivních technologií
► řízení rizik a příležitostí, které přináší klimatická změna
Evropský výhled
Evropské pojišťovny jsou v obtížné situaci: musí se vyrovnat se stále přísnější regulací, mimo jiné s novým mezinárodním účetním standardem IFRS 17, který upravuje pojistné smlouvy, současně se snaží přeškolit své zaměstnance a vytvářet podmínky pro digitální transformaci. Neživotní pojišťovny musí najít optimální rovnováhu mezi osobním kontaktem s klientem a digitální distribucí, zvládnout regulaci a zmapovat příležitosti a hrozby udržitelného růstu a změny klimatu. Životní pojišťovny usilují o větší nákladovou efektivitu a přicházejí s nabídkou nových propojených zařízení a produktů zlepšujících finanční zdraví klientů, aby vyřešily problém extrémně nízkých úrokových sazeb.
Podle zprávy EY se evropské pojišťovny (životní i neživotní) budou v roce 2020 zaměřovat především na následující oblasti: zvládnutí soustavného regulačního tlaku, digitalizace prodeje a distribuce a nákladová efektivita. Pro neživotní pojišťovny je hlavní prioritou boj o talenty a zvládnutí výzev, které představuje udržitelný růst a změna klimatu, životní pojišťovny se rovněž soustřeďují na zvládnutí výzev udržitelného růstu a změny klimatu a kromě toho také na využívání internetu věcí.
„Je velice pravděpodobné, že úrokové sazby zůstanou ještě nějakou dobu na současné nízké úrovni. Evropské pojišťovny proto musí nadále snižovat svou závislost na příjmech z investic jakožto zdroje své ziskovosti,“ říká Karel Svoboda a doplňuje: „Kromě toho musí dál klást velký důraz na nákladovou efektivitu a cíleně investovat do digitální transformace a rekvalifikace talentů. To jsou totiž klíčové předpoklady pro zavádění nových podnikatelských modelů a pro udržitelný růst.“
Výhled pro Ameriku
Hlavní akcenty amerických pojišťoven (životních i neživotních) pro rok 2020 do značné míry odpovídají globálním prioritám: vyhrát boj o talenty a dosáhnout provozní excelence a nákladové efektivity. Pro neživotní pojišťovny je vedle toho klíčová digitalizace distribuce a vývoj strategií, které jim umožní spolupracovat s novými hráči na pojistném trhu (tzv. „insurtech“ nebo „big tech“), případně jim úspěšněji konkurovat.
„Podmínky, s nimiž se musí americké pojišťovny v současnosti vyrovnávat, jsou sice náročné, ale současně přinášejí i mimořádné příležitosti,“ říká Ed Majkowski, vedoucí americké expertní skupinu EY pro pojišťovnictví a doplňuje: „Nejlepší předpoklady pro budoucí růst budou mít ty pojišťovny, které dokážou odvážně inovovat, rozvíjet svou základnu talentů a zvyšovat spokojenost zákazníků a současně budou stále klást velký důraz na provozní efektivitu a snižování nákladů.“
Výhled pro Asii a Tichomoří
Základní ukazatele v tomto odvětví jsou sice v regionu Asie a Tichomoří stále poměrně příznivé, nicméně kvůli regulační a ekonomické nejistotě a specifickým problémům jednotlivých zemí nejsou perspektivy tohoto regionu nejlepší. Podle zprávy EY by pojišťovny měly využít výhodu, kterou představuje sílící a relativně mladá střední třída, a v maximální míře nasadit nové technologie. Umožní jim to snížit náklady, modernizovat distribuci posílením nabídky cílené přímo na klienta a využít legislativních změn k provozní optimalizaci.
„Region Asie a Tichomoří bude v budoucnu hlavním tahounem globálního růstu v pojišťovnictví,“ říká Grant Peters, šéf expertní skupiny EY pro tento region. „I v současnosti tento region výrazně roste. Hlavní zásluhu na tom má Čína a rovněž dobré výsledky Jižní Koreje. Vyspělé trhy se ale musí vypořádat se stárnutím populace a větším očekáváním klientů. V žádném jiném regionu nenajdete tak velké rozdíly, pokud jde o příležitosti a vyspělost trhu – a to je pro zdejší pojišťovny mimořádnou výzvou.“
Podrobnější informace včetně zprávy v angličtině jsou k dispozici na: EY Insurance Outlook 2020. (20.1.2020)