Pokladna registrační

 

První sestrojil r. 1879 J. Ritty. Známá amer. r. p. „National“ se objevila r. 1883.