Pokles cen zahraničního obchodu se v lednu prohloubil

V lednu 2020 se vývozní a dovozní ceny meziměsíčně shodně snížily o 0,8 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,0 %. Meziročně vývozní ceny klesly o 2,1 %, dovozní ceny o 1,5 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,4 %.
Meziměsíční srovnání
Vývozní ceny se v lednu snížily o 0,8 %. Vliv na vývoj celkového meziměsíčního indexu měl zejména pokles cen strojů a dopravních prostředků o 0,9 %. Nejvíce klesly ceny chemikálií o 1,5 %, polotovarů o 1,0 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,9 %. Zvýšily se pouze ceny minerálních paliv o 0,8 %.
Dovozní ceny v lednu klesly o 0,8 %. Největší vliv na snížení celkového meziměsíčního indexu měl pokles cen strojů a dopravních prostředků o 0,8 %. Ceny ostatních surovin se snížily o 2,3 %, polotovarů o 1,6 % a ceny potravin o 1,5 %. Rostly pouze ceny minerálních paliv o 1,9 %.
Směnné relace dosáhly hodnoty 100,0 %. Pozitivních hodnot směnných relací dosáhly zejména ostatní suroviny (101,7 %), potraviny (101,4 %) a polotovary (100,6 %). Nejnižší negativní hodnoty směnných relací zaznamenala minerální paliva (98,9 %), chemikálie (99,2 %) a stroje a dopravní prostředky (99,9 %).
Meziroční srovnání
Ceny vývozu se snížily o 2,1 % (v prosinci 2019 o 1,5 %). Zásadní vliv na vývoj celkového meziročního indexu mělo snížení cen polotovarů o 4,3 %. Nejvíce klesly ceny ostatních surovin o 12,4 % (zejména papíru a dřeva), minerálních paliv o 6,7 % a ceny chemikálií o 3,8 %. Naopak ceny nápojů a tabáku se zvýšily o 1,7 %.
Dovozní ceny se snížily o 1,5 % (v prosinci 2019 o 1,2 %). Největší vliv na pokles celkového meziročního indexu mělo snížení cen polotovarů o 4,3 %. Ceny chemikálií klesly o 6,1 % a ceny minerálních paliv o 1,4 %. Nejvíce rostly ceny potravin o 7,0 %.
Směnné relace se snížily na hodnotu 99,4 % (v prosinci 2019 hodnota 99,7 %) a druhý měsíc zůstaly v negativních hodnotách. Nejnižší hodnoty směnných relací zaznamenaly ostatní suroviny (90,9 %), potraviny (92,9 %) a minerální paliva (94,6 %). Z významnějších skupin dosáhly pozitivních hodnot směnných relací chemikálie (102,4 %) a průmyslové spotřební zboží (101,3 %). (16.3.2020)