Pokles dovozu opět přispěl k meziročně vyššímu přebytku bilance

Podle předběžných údajů skončila v červenci bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 13,4 mld. Kč, který byl meziročně o 15,2 mld. Kč vyšší.
Celkové saldo zahraničního obchoduse zbožímpříznivě ovlivnil zejména růst přebytku bilance motorových vozidel o 6,1 mld. Kč a menší deficit bilance s ropou a zemním plynem o 4,7 mld. Kč (vlivem poklesu cen na světových trzích a nižšího dovezeného množství). Vzrostlo také kladné saldo bilance strojů a zařízení o 2,7 mld. Kč a ostatních dopravních prostředků o 1,9 mld. Kč.
Nepříznivý vliv na celkovou bilanci měl hlavně meziročně větší schodek bilance s počítači, elektronickými a optickými přístroji o 3,1 mld. Kč.
Bilance zahraničního obchodu se státy EU27skončila v červenci přebytkem 50,9 mld. Kč a byla tak meziročně o 7,5 mld. Kč vyšší. Schodek zahraničního obchodu se zbožím se státy mimo EU27 se zmenšil o 7,6 mld. Kč a dosáhl 35,8 mld. Kč.
Meziměsíčně se po sezónním očištění zvýšil vývoz o 4,9 % a dovoz o 5,8 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu (o 5,3 %) a dovozu (o 3,9 %).
Ve srovnání se stejným měsícem roku 2019 klesl vývoz o 1,1 % na 288,4 mld. Kč a dovoz o 6,2 % na 275,0 mld. Kč. Červenec 2020 měl stejný počet pracovních dní jako červenec 2019.
V lednu až červenci 2020 dosáhl přebytek obchodní bilance 65,2 mld. Kč, což představovalo meziroční pokles o 38,3 mld. Kč. Od začátku roku klesl meziročně vývoz o 11,8 % a dovoz o 10,6 %.
ČSÚ provedl pravidelné roční zpřesnění údajů. Podle definitivních údajů za rok 2019 vzrostl meziročně vývoz o 2,1% na 3 691,8 mld. Kč a dovoz o 0,8 % na 3 546,1 mld. Kč. Bilance zahraničního obchodu se zbožím skončila přebytkem 145,7 mld. Kč ve srovnání s 98,5 mld. Kč v roce 2018.
Další informace o zahraničním obchodu se zbožím: https://www.czso.cz/csu/czso/zahranicni_obchod_se_zbozim_ekon. (7.9.2020)