Pokles role uhlí v českém energetickém mixu od roku 1989 je mínus 60 procent

V roce 1989 činil podíl uhlí na výrobě elektřiny v ČR plných 79 procent. Jaderná energetika přispěla 11 procenty, 10 procent připadlo na vodní zdroje. Za 30 let se struktura zdrojů značně proměnila. Role uhlí výrazně klesla: jeho podíl na výrobě elektřiny vloni činil již jen 47 procent a bude nadále klesat, protože doba uhelná již splnila svoji roli. Jaderná energetika naopak posílila na 34 procent. Nově se objevují obnovitelné zdroje jako slunce, vítr, biomasa a biopaliva. Objem výroby ve vodních elektrárnách zůstal stejný, jejich podíl na celkové výrobě ale kvůli dlouhodobému nárůstu produkce elektřiny loni klesl na 2 procenta. Potenciál vodních elektráren je totiž v Česku již vyčerpán. (4.10.2019)