Pokles tržeb ve službách pokračoval

Ve 2. čtvrtletí se tržby očištěné o kalendářní vlivy meziročně reálně snížily o 19,8 %, bez očištění o 19,7 %. Sezónně očištěné tržby ve službách reálně mezičtvrtletně klesly o 14,4 %.
Vývoj ve 2. čtvrtletí 2020
Mezičtvrtletně se tržby ve službáchve 2. čtvrtletí po očištění o sezónní vlivy snížily reálně o 14,4 %. Mezičtvrtletní pokles zaznamenala všechna odvětví služeb.
Meziročně se tržby po očištění o kalendářní vlivy snížily o 19,8 %. Růst tržeb vykázaly pouze informační a komunikační činnosti.
Meziročně bez očištění se tržby snížily o 19,7 %. Výsledky 2. čtvrtletí ovlivnila opatření na zamezení šíření koronaviru, kvůli kterým byla v letošním roce řada provozoven během druhého čtvrtletí uzavřena nebo měla omezený provoz. Jedná se o nejvyšší zaznamenaný pokles ve službách od roku 2005. V jednotlivých odvětvích byl vývoj následující:
- tržby v dopravě a skladování se snížily o 22,5 %. Nejvíce se propadly tržby letecké dopravě (o 86,2 %). Dvouciferný pokles tržeb zaznamenala také vodní doprava (o 49,9 %), pozemní a potrubní doprava (o 22,9 %) a skladování a vedlejší činnosti v dopravě (o 18,3 %). Naopak vyšší tržby oproti předchozímu roku vykázaly poštovní a kurýrní činnosti (o 9,7 %);
- v ubytování, stravování a pohostinství tržby klesly o 59,3 %. Pokles tržeb byl větší v ubytování (o 80,1 %) než ve stravování a pohostinství (o 50,4 %);
-tržby informačních a komunikačních činností se zvýšily o 0,4 %, především vlivem vývoje v telekomunikačních činnostech (růst o 6,7 %). Tržby vzrostly také informačním činnostem (o 8,2 %), které zahrnují např. zpracování dat, webové portály a hosting. Stagnaci tržeb zaznamenaly činnosti v oblasti informačních technologií, kam patří např. programování, správa počítačového vybavení či poradenství v oblasti IT. Pokles tržeb vykázaly vydavatelské činnosti (o 2,3 %), tvorba programů a vysílání (o 14,3 %) a tzv. filmový a hudební průmysl (o 49,9 %);
-v činnostech v oblasti nemovitostí tržby meziročně klesly o 5,6 %. Větší pokles tržeb vykázal pronájem nemovitostí (o 6,3 %); realitní kanceláře a správa nemovitostí zaznamenaly pokles o 3,1 %;
- v profesních, vědeckých a technických činnostech tržby klesly o 15,3 %, pokles zaznamenala všechna odvětví. Největší pokles tržeb vykázaly ostatní profesní, vědecké a technické činnosti (o 25,0 %), kam se řadí například překladatelské a fotografické služby nebo činnosti stavebního dozoru. Reklamní agentury a průzkum trhu měly tržby nižší o  22,4 %. Pokles tržeb zaznamenaly také činnosti vedení podniků a poradenství v oblasti řízení (o 14,4 %), architektonické a inženýrské činnosti (o 10,8 %) i právní a účetnické činnosti (o 6,5 %);
-v administrativních a podpůrných činnostech tržby meziročně klesly o 36,1 %. Nejvýrazněji se pokles projevil u cestovních kanceláří a agentur (o 89,3 %) a agentur práce (o 36,6 %). Dvouciferný pokles dále zaznamenaly administrativní a kancelářské činnosti (o 22,0 %), činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu (o 15,4 %) a činnosti související se stavbami a úpravou krajiny (o 11,5 %). Bezpečnostní a pátrací agentury měly ve 2. čtvrtletí meziročně tržby nižší o 4,4 %.
Upozorňujeme, že vzhledem k výjimečným opatřením v souvislosti s onemocněním Covid-19 může dojít k vyšší revizi dříve publikovaných dat. Možnost revize je dána faktem, že část dat, která je běžně modelovaná na základě daňových přiznání k DPH z předchozích období, musela být odhadnuta.
Velice děkujeme všem respondentům, kteří nám data i v současné nelehké situaci poskytli, a umožnili tak ČSÚ zpracovat výsledky. (7.8.2020)