Policejní experti se zaměřili na pohřešované děti

Přibližně šest desítek účastníků z osmnácti evropských zemí, si v uplynulých dnech v rámci mezinárodní konference zástupců Evropské sítě policejních expertů pro pátrání po pohřešovaných dětech, předávalo zkušenosti z oblasti pátrání po dětech a další poznatky, které při tomto pátrání pomáhají.
Konference byla organizována odborem pátrání, jež organizačně spadá pod Úřad služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia ČR a Odborem bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR ve spolupráci s evropskou odbornou organizací AMBER Alert Europe. Letošní zasedání zahájil v rámci úvodního předsednictví České republiky plk. Jan Rybár, který byl v květnu 2018 oficiálně jmenován prvním prezidentem Evropské sítě policejních expertů na pátrání po pohřešovaných dětech v rámci platformy organizace AMBER Alert Europe.
„Předsednictví je vnímáno jako prestižní záležitost a uznání práce a nasazení Policie ČR při pátrání po pohřešovaných dětech,“ uvedl plk. Rybár.
Během dvou dnů, kdy probíhal hlavní program zasedání, vystoupilo mnoho odborníků a významných hostů nejen z Evropy, ale z celého světa. Prostřednictvím vybraných případů si předávali cenné zkušenosti a poznatky z dané problematiky, které mohou přispět k zefektivnění mezinárodní spolupráce, ale i k pátrání po dětech v zemích jednotlivých účastníků konferencVýsledkem všech jednání je posílení vzájemné spolupráce při přeshraničním pátrání po pohřešovaných dětech a podpora při zavádění nových či zlepšování stávajících pátracích mechanismů v případech pohřešovaných dětí. Nedílnou součástí je i osobní kontakt zástupců, expertů na pohřešované děti, ze zúčastněných zemí, neboť naprostá profesionální důvěra je základem vzájemné spolupráce na takto citlivých případech. Diskutována byla i otázka medializace a způsoby efektivního zapojení široké veřejnosti do pátrání po pohřešovaných dětech.
„Jedním z nejdůležitějších předpokladů úspěšného pátrání, obzvláště s mezinárodním přesahem, je rychlost přenosu informací mezi zainteresovanými subjekty. Budování neformálních vazeb se zahraničními kolegy, kteří jsou v případě potřeby schopni zajistit okamžitou pomoc, je v tomto případě zcela zásadní,“ sdělil plk. Rybár.
Je zde opět prostor, aby Policie ČR dostála svému logu, kterým je „Pomáhat a chránit“. Zde může plně dostát svým závazkům a zúročit veškeré své síly a prostředky. Je málo věcí, které mají větší váhu než pomoc a záchrana pohřešovaného dítěte. Vypátrání živého a zdravého pohřešovaného dítěte je pro všechny zúčastněné jedním z nejhezčích okamžiků, momentů, který jim práce u policie přináší.
Pokud zmíněná konference přispěje k vyšší odborné zdatnosti zúčastněných policistů a urychlí vypátrání byť jen jediného pohřešovaného dítěte, které je pro jeho rodiče to nejcennější na světě, tak jsme rádi, že Policie ČR mohla být tím, kdo uvedené setkání připravil. (14.12.2018)