Policejní potápěči pomáhají Bosně a Hercegovině

Ve dnech 12. - 21. října 2018 tým českých policejních potápěčů/pyrotechniků školil své kolegy z Bosny a Hercegoviny v oblasti zneškodňovaní nevybuchlé munice. Výcvik probíhal na území Chorvatské republiky a je zaměřen na pátrací metody, používání hlasové komunikace a práci se speciální technikou, která má bosenským kolegům pomoci při detekci a likvidaci nevybuchlé munice. Ta se na území Bosny a Hercegoviny nachází z období válečného konfliktu v 90. letech a pro bosenské obyvatelstvo představuje značné nebezpečí.
V letošním roce se jednalo již o druhou výcvikovou misi skupiny potápěčů z Odboru speciálních potápěčských činností a výcviku Ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia ČR (dále jen Odbor SPČV), která pomáhá zdokonalit práci jejich kolegů z Republikové civilní ochrany Republiky Srbska Bosny a Hercegoviny (dále jen RUCZ) v oblasti forenzního, technického a záchranného potápění. V červnu tohoto roku provedli čeští experti své bosenské partnery kurzem pokročilého potápění, díky kterému mohl v Bosně a Hercegovině vzniknout speciální tým schopný realizovat pátrací a záchranné operace spojené s vodním prostředím.
Čeští potápěči/pyrotechnici působí v Bosně a Hercegovině již od roku 2012, kdy se podíleli na expertních odminovacích misích zejména na řece Sávě, Uně a Drině.  V letošním roce kromě zajištění pokročilého vzdělávání bosenského protějšku se aktivně podíleli na vyhledání, vyzdvižení a odstranění nevybuchlé munice z vytipovaných oblastí, zejména řeky Sany u města Novi Grad či jezera Kop. Na expertních odminovacích misích se Odbor SPČV podílí společně s Pyrotechnickou službou Policie ČR a dalšími specialisty z řad Policie ČR a Ministerstva vnitra ČR, pro které je činnost v Bosně a Hercegovině jedinečnou příležitostí pro získávání zkušeností.
O nedocenitelných zásluhách České republiky na odminování území federace Bosny a Hercegoviny a spolupráce v oblasti výcviku bosenských potápěčských pyrotechniků svědčí i udělení plakety ze strany Federálního štábu civilní ochrany Bosny a Hercegoviny, která byla českým policejním potápěčům udělena při příležitosti mezinárodního dne civilní ochrany za mnoholetý přínos. Toto nejvyšší možné vyznamenání převzal v zastoupení velvyslanec České republiky v Bosně a Hercegovině Jakub Skalník, který ho následně v dubnu za účasti policejního prezidenta Tomáše Tuhého předal do rukou zástupců Odboru speciálních potápěčských činností a výcviku.
Činnost Odboru SPVČ v Bosně a Hercegovině finančně podporuje Ministerstvo vnitra v rámci programu Bezpečnostní rozvojová spolupráce a každoročně vyčleňuje finanční prostředky umožňující výjezdy českých potápěčských specialistů do Bosny a Hercegoviny.  V této spolupráci bude Česká republika pokračovat i v příštím roce. (19.10.2018)