Politika soudržnosti je účinným nástrojem i v těžké době

Praha dne 2. září 2022 přivítala v rámci českého předsednictví vrcholné politiky z členských států, kteří debatovali možnosti, přínosy i budoucnost politiky soudržnosti. Moderní a flexibilní nástroj pro rozvoj všech regionů Evropské unie přispívá nejen k vyrovnanějším rozvoji regionů a naplnění společných priorit, ale je důležitým nástrojem reagujícím na okamžité potřeby na místě a pomáhá tak zvládat výzvy současné doby.
„Politika soudržnosti rychle a efektivně reagovala, aby pomohla členským státům a regionům čelit koronavirové krizi a příchodu milionů uprchlíků, kteří utíkali před válkou na Ukrajině. Nyní bychom se měli věnovat základní funkci soudržnosti jakožto dlouhodobé investiční politice zaměřené na transformaci, odolnost a budování kapacit každého regionu, jakož i na posilování místní demokracie prostřednictvím jejího modelu správy,“ uvedla Elisa Ferreira, komisařka EU pro soudržnost a reformy. 
Flexibilita této politiky z ní činí dynamickou a umožňuje tak její přizpůsobení místním podmínkám s úspěšným zásahem.
„Dopad politiky soudržnosti zůstává dlouho po ukončení programů a pravděpodobně se rozšíří i do jiných regionů a zemí EU, než kde byly programy prováděny. Odhaduje se, že patnáct let po skončení prováděcího období každé 1 EUR vynaložené v rámci tohoto nástroje na období 2014–2020 vytvoří 2,7 EUR dodatečného HDP na úrovni EU,“ zpřesnil přínos evropských fondů na jednání místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. „Naší společnou výzvou je vymyslet, jak by EU a její fondy mohly pomoci řešit i současnou energetickou krizi. Za MMR mohu uvést, že připravujeme převod části finančních prostředků operačnímu programu Životní prostředí, abychom podpořili více projektů zaměřených na energetické úspory měst a obcí. Řešíme tedy energetickou krizi na úrovni Evropské unie “ dodal Ivan Bartoš. (2.9.2022)