Pomoc Austrálii při požárech – jak to funguje v praxi

Poslední dny se prakticky všude objevují fotografie a videa následků ničivých požárů v Austrálii. S nimi přichází i otázky, jak pomoct. A může vůbec Česká republika vyslat pomoc?
Ano může, ale pouze, je-li oficiálně požádána. V dnešní době je již jakákoliv pomoc do katastrofou postižené země koordinována na mezinárodní úrovni. Není totiž možné, aby do země, která má v tu chvíli velmi náročnou situaci ke zvládání, nekoordinovaně přilétaly nebo přijížděly týmy záchranářů. Proto existuje systém mezinárodní pomoci, kde je pravidlem, že postižená země požádá o pomoc, kterou také specifikuje. Konkrétně Austrálie si požádala o pomoc ty země, které mají podobnou zkušenost a vycvičené speciální týmy na tento druh požáru. Požadavek byl tedy vyslán do USA a na Nový Zéland.
V současné době Austrálie deklarovala, že je zahlcena nabídkami, které nemají jak využít a požádala, aby již další nabídky nebyly zasílány. Pokud budou nějakou další pomoc potřebovat, opět prostřednictvím oficiálního mechanismu, požádají o konkrétní týmy, komodity apod.
Pomoc České republiky by byla i vzhledem ke vzdálenosti velice neefektivní a prakticky nemožná, protože by Česká republika do Austrálie nebyla schopna vyslat hasiče i s příslušnou technikou, která by na místě byla schopná pomáhat. Hasičský záchranný sbor České republiky rovněž nedisponuje leteckými prostředky pro hašení (v místě se hasí pomocí velkokapacitních letadel). HZS ČR využívá při leteckém hašení nejčastěji dva vrtulníky letecké služby PČR s bambivaky na objem vody 800 litrů. (13.1.2020)