Pomocná ruka domácím hospicům a duševně nemocným

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) uvolnilo z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) dalších 150 milionů korun. O dotaci z těchto prostředků mohou prostřednictvím Výzvy č. 95 žádat organizace na projekty, které pomáhají lidem s duševním onemocněním, poskytovatelé domácí hospicové péče či tzv. neformální pečovatelé.
V oblasti pomoci duševně nemocným jde především o aktivity, které umožní klientům žít ve svém přirozeném prostředí bez nutnosti hospitalizace v ústavech, což je i v souladu s trendy ve vyspělých zemích a hlavní myšlenkou plánované psychiatrické reformy. Patří sem i zapojení tzv. peer konzultantů, tedy lidí, kteří mají s nemocí osobní zkušenost a jsou schopni ji předávat dál. Příkladem dobré praxe může být třeba již dříve podpořený projekt OPZ Podaná ruka Centra Anabell, které pomáhá lidem trpícím mentální anorexií a bulimií. Právě zdejší klienti velmi oceňovali zapojení bývalých pacientů, kteří úspěšně prošli celým procesem komplikované léčby těchto poruch příjmu potravy, jež jsou pro lidi bez osobní zkušenosti často nepochopitelné. Tyto peer konzultanty umožnily centru zaměstnat právě prostředky, které uvolnilo MPSV prostřednictvím OPZ.
Výzvu lze využít také za účelem financování projektů zaměřených na osoby ohrožené látkovými i nelátkovými závislostmi nebo na prevenci a řešení předluženosti. Oprávněnými žadateli jsou městské části hl. m. Prahy, neziskové organizace, poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty. Na jeden projekt je možné získat jeden až deset milionů korun. Žádosti je možné podávat do 28. února 2019.
Nové výzvy za čtvrt miliardy korun
Kromě výzvy č. 095 byly aktuálně vyhlášeny další tři výzvy, ve kterých je pro žadatele připraveno celkem 265 milionů korun. Výzva č. 076 je zaměřena na podporu inovativních služeb pro ohrožené děti a rodiny (tisková zpráva MPSV); výzva č. 059 je určena pro projekty z oblasti mezinárodní mobility a sociálního začleňování znevýhodněné mládeže a výzva č. 083 cílí na nová řešení sociálních problémů (bezdomovectví, závislosti aj). Veškeré podrobnosti o výzvách včetně podmínek pro získání dotace naleznete na webu Evropského sociálního fondu:
• www.esfcr.cz/vyzva-059-opz;
• www.esfcr.cz/vyzva-076-opz;
• www.esfcr.cz/vyzva-083-opz;
www.esfcr.cz/vyzva-095-opz.
(12.11.2018)