Ponorka

 

První náznak p. je ve vojensko-technickém spisu R. Valturia (kol. r. 1460). R. 1587 pojednává o p. Angličan W. Bourne. Důkladně se jednotlivými problémy p. obírá M. Pegelius (1604). Zanedlouho poté sestavil první ponorku holandský fyzik C. van Drebbel (1624); byla poháněna 12 vesly a při zkoušce plula pod hladinou Temže v hloubce asi 4 ½ m plné 2 hodiny. Podle zprávy C. Schotta (Technica curiosa, 1664), sestrojil r. 1653 ponorku jakýsi Francouz v Rotterdamu. R. 1691 sestrojil p. D. Papin, byla poháněna vesly a vzduch se do ní čerpal větrníkem. R. 1692 se s ní Papin několikráte ponořil pod hladinu Fuldy. První obětí p. byl Angličan Day, ponořil se r. 1774 s velkou p. v Plymouthu pod hladinu moře a už se nevynořil. R. 1776 sestrojil ponorku Američan D. Bushnell a podařilo se mu dostati se až pod samu anglickou bitevní loď. R. 1797 zkoušel R. Fulton po prvé svou p. na Seině a r. 1801 se mu podařilo zůstat s ní pod vodou 5 hodin a položit pod nepřátelské lodi miny. Téhož roku sestrojili Francouzové bři Coêssinové, v Havru p. pro 9 osob. Ve válce Anglie se Spoj. státy ohrozila jakási americká p. r. 1812 nebezpečně anglickou válečnou loď u amerického pobřeží. V 19. století se vyrojilo návrhů p. i skutečných ponorek na tucty. Omezíme se tu jen na nejvýznamnější. R. 1844 se objevila p. Philippse, r. 1846 parní p. franc. lékaře Payernea, vyzkoušená v 1. 1851 až 1852. R. 1849 vystoupil s první svou p. bavorský poddůstojník W. Bauer, ale potopila se r. 1851 při zkušební plavbě v kielském přístavu. R. 1852 postavil druhou p., ale po několika úspěšných zkušebních plavbách se potopila u ostrova Wightu, třetí p. se potopila r. 1856 v kronstadtském přístavu. Příští rok postavil Bauer model p. pro 74 mužů a 24 děl. Na 50 zkušebních plaveb prodělala p. Španěla Monturiola, postavená r. 1859 pro 6 osob. V občanské válce Sever proti Jihu poč. 60. let postavily severní státy několik ponorek zv. „David“, jedna z nich potopila r. 1864 anglickou loď s sama přitom zašla také. R. 1875 postavil první svou p. americký Ir J. P. Holland, ale teprve až osmá (1897) prakticky vyhovovala požadavkům. R. 1885 se objevila konstrukce Švéda T. Nordenfeldta. V 1. 1889 – 93 staví pro fr. loďstvo p. podle svých návrhů G. Zedé s Goubetem. R. 1896 se objevuje úspěšný typ p. Američana Lakeho a konstrukce franc. inž. M. Laubeufa.