Poptávka po eurových dluhopisech se záporným výnosem přetrvává

Ministerstvo financí dnes (10. 4.) v aukci vydalo druhou tranši státního dluhopisu denominovaného v eurech splatného v roce 2021 v celkové jmenovité hodnotě 100 mil. EUR. Stejně jako v případě první tranše ze dne 22. února 2019 i prodeje z vlastního majetkového účtu na základě výzvy tržním účastníkům ze dne 12. března 2019 dosáhlo Ministerstvo financí záporného výnosu, který v této aukci činil -0,12 % p. a., tedy o 7 bazických bodů méně oproti březnovému prodeji z vlastního majetkového účtu a o 9 bazických bodů méně oproti aukci první tranše z února.
Poptávka v aukci překročila 500 mil. EUR, to představuje více než pětinásobek nabízené jmenovité hodnoty. To potvrzuje značný zájem o tento státní dluhopis, jehož celková jmenovitá hodnota v oběhu tak po dnešní aukci dosáhne již 450 mil. EUR, čímž se z něj stává stále více likvidní instrument nabízený Ministerstvem financí.
Cílem, který Ministerstvo financí nabídkou tohoto instrumentu sleduje, je získání eurových prostředků pro refinancování operací spojených se splátkou státního dluhopisu vydaného na zahraničních trzích v roce 2008 v celkové jmenovité hodnotě 2,0 mld. EUR. Dnešní vynikající výsledek potvrzuje správnost rozhodnutí Ministerstva financí tento produkt účastníkům finančních trhů nabídnout. (10.4.2019)