Populace hrabošů v srpnu vzrostla, sklizeň zeleniny se loni zvýšila

● 1 168 východů z nor na hektar. To je celorepublikový průměr řádění hrabošů, což odpovídá 5,8násobku prahu škodlivosti. Podle Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu populace tohoto hlodavce stoupá kontinuálně od května, proto ústav na začátku září vydal nařízení o mimořádném použití jedu. Na území, kde je hraboš přemnožen, ústav nedoporučuje zasít meziplodiny.
● 50 let na stejné ploše zkoumají vědci Mendelovy univerzity výnosy a kvalitu ječmene jarního. Na školním statku v Žabčicích na Brněnsku zjistili, že ječmen vysévaný na tomtéž místě má nižší výnosy a menší záruku kvality než ječmen, který zemědělci střídají s pšenicí, kukuřicí a vojtěškou. V průběhu let se také stal náchylnějším na extrémní počasí.
● 20 600 000 000 korun byl v pololetí schodek agrárního zahraničního obchodu. Meziročně klesl zhruba o 15,5 %. Do ČR se přivezlo zboží za 124,3 miliardy, vyvezlo se za 103,7 miliardy korun. Agrární deficit loni přesáhl 47 miliard korun. Hlavní příčinou záporného schodku je vysoké záporné saldo u masa.
● 226 341 tun zeleniny se loni sklidilo z tuzemských polí. Sklizeň meziročně vzrostla o 27 478 tun, v roce 2018 se naopak ve srovnání s předchozím rokem propadla o téměř 43 tisíc tun.
● 4 966 hektarů je letošní sklizňová plocha chmelnic; oproti loňsku klesly o 36,7 hektaru. Největší plochu již tradičně zaujímá Žatecká chmelařská oblast, ve které se chmel pěstuje na 3 836,6 hektaru, což představuje 77 % výměry chmelnic v ČR.
● 20 986 tun činila loňská produkce ryb, která klesla o 3,5 %. Podle Rybářského sdružení ČR poprvé za poslední tři roky byla pod 21 tisíci tunami. Rybáři očekávají propad, mimo jiné kvůli suchému jaru.
Zdroj: Zprávy z Ministerstva zemědělství, září 2020 (22.9.2020)