Poškození finančních zájmů EU a dotační podvod - návrh na obžalobu

Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) ukončili vyšetřování případu, který se týká trestných činů poškození finančních zájmů Evropské unie a dotačního podvodu. V rámci spisu s krycím názvem AURELIUS navrhli státnímu zástupci Městského státního zastupitelství v Praze podat obžalobu na 4 fyzické a 3 právnické osoby.
Na základě provedených 14 domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor kriminalisté NCOZ zajistili v březnu roku 2019 materiály důležité pro trestní řízení. Následným vyšetřováním bylo zjištěno, že jednání osob mělo směřovat k neoprávněnému vylákání prostředků z rozpočtů Evropských fondů a státního rozpočtu ČR v rámci šesti dotačních projektů strojírenského podniku. V součinnosti s Finančním úřadem pro Středočeský kraj a Finančním analytickým úřadem bylo konkrétně zadokumentováno, že žadatel měl vědomě a ve spolupráci se spřátelenými společnostmi předkládat k vyplacení dotací hrubě zkreslené doklady o pořízení mj. strojního vybavení, ve kterých měly být uváděny až několikanásobně nadhodnocené částky oproti skutečným pořizovacím cenám.
Tímto jednáním měla být způsobena škoda ve výši cca 289 milionů korun.
Jako tzv. výnos z trestné činnosti bylo zajištěno několik nemovitostí v hodnotě cca 23 milionů korun a dále finanční prostředky na účtech i v hotovosti v celkové hodnotě cca 17 milionů korun. 
V případě pravomocného rozsudku hrozí všem obviněným fyzickým osobám trest odnětí svobody od pěti do deseti let. Trestní stíhání je vedeno na svobodě. (9.4.2021)