Poslanci projednávají zákon o ukládání elektřiny a lepším využití obnovitelných zdrojů díky agregaci flexibility

Do prvního čtení v Poslanecké sněmovně v pátek mířila novela energetického zákona známá jako Lex OZE 3. Přímo navazuje na loni schválenou novelu Lex OZE 2 a zavádí možnost ukládání elektřiny prostřednictvím akumulace a efektivnější využití obnovitelných zdrojů v ČR díky tzv. agregaci flexibility. Novela tak přímo podporuje energetickou transformaci České republiky. Pokud ji poslanci i senátoři schválí a podepíše ji prezident, měla by vstoupit v účinnost od ledna 2025.
Projednávání Lex OZE 3 v Poslanecké sněmovně je krokem k odstranění bariér dekarbonizace, decentralizace a modernizace české energetiky. Aby byla ČR schopna umožnit domácnostem, obcím i firmám využívat levnou energii z obnovitelných zdrojů, je třeba zajistit dostatečnou kapacitu sítě a legislativně podpořit rozvoj menších i velkých obnovitelných zdrojů. Právě to Lex OZE 3 umožní zavedením akumulace vyrobené energie a agregace flexibility. 
 V procesu schvalování by se poslanci ale měli zaměřit na to, aby především v oblasti poskytování flexibility nová regulace směřovala k optimálnímu zapojování všech účastníků trhu, ať už se jedná o energetické komunity nebo aktivní zákazníky. Pokud bude systém dobře nastaven, podpoří rozvoj komunitní energetiky, která má potenciál pokrýt až 80 % spotřeby domácností.
Co je to agregace flexibility? 
Flexibilita je schopnost změnit svůj předpokládaný výkon nebo spotřebu v odběrném místě a využít ho pro vyrovnávání výkyvů v síti. Jde například o situaci, kdy domácnost zapne pračku v době, kdy je v síti přebytek elektřiny. 
Protože flexibilitu mohou poskytovat i velmi malé subjekty - například domácnosti - pro zvýšení efektivity bude možné je sdružovat do větších celků a poskytovat jejich flexibilitu na trhu společně, skrze agregátora.
„Zákon lex OZE III je dalším velmi důležitým krokem směrem k decentralizaci a dekorbanizaci české energetiky. Zavedení agregace flexibility a rozvoj akumulace pomůže vyrovnávat poptávku po elektřině a její nabídku (výrobu) v časech, kdy se nepotkávají. To ulehčí řešení výkyvů v síti a umožní výstavbu dalších obnovitelných zdrojů. Jak ukázala společná studie Delta Green a ČEPS, i jednotlivé domácnosti budou schopné poskytovat svou flexibilitu, tedy snižovat nebo zvyšovat svou spotřebu v reakci na potřeby sítě (např. nabíjením elektromobilu v čase přebytku elektřiny). Díky této změně svého spotřebního chování budou finančně odměňovány a získají další způsob jak ušetřit na energiích,” vysvětluje Jan Bakule, právník expertní skupiny Frank Bold
Proměnu nejen české, ale i evropské energetiky výrazně urychlí masivní výstavba obnovitelných zdrojů. Jenže pro to, aby bylo možné více takto vyrobené energie skutečně využívat, je nutná modernizace elektrizační soustavy. Právě na řešení této situace se zaměřila studie organizace Climate Action Network (CAN), k jejímuž vzniku přispěli experti z Frank Bold. Zavedení agregace flexibility a akumulace je mj. jedním z nutných kroků k uvolnění kapacity těchto sítí.
 
Využívání akumulace a flexibility spotřeby pomůže i přechodu od uhlí k OZE
Dnes prošla prvním čtením v Poslaneckém sněmovně novela energetického zákona nazvaná lex OZE 3, jejímž hlavním obsahem je ukotvení akumulace energie a agregace flexibility spotřeby elektřiny. Obě inovace jsou důležité pro chytré fungování energetiky a zvýší možnosti nahrazování uhelných elektráren obnovitelnými zdroji. Akumulace energie – ať už bateriová či třeba výroba vodíku – umožňuje přenos přebytků výroby větrných a solárních elektráren na období nedostatku energie. Agregace flexibility – tedy sdružování možností spotřebitelů odsunout spotřebu v čase na období vyšší výroby – naopak pomáhá dosahovat souladu výroby a spotřeby elektřiny.
Česko je stále významným vývozcem elektřiny. Největší a zároveň nemodernizované a plýtvavé uhelné elektrárny Počerady a Chvaletice lze vypnout jen na úkor vývozu. V roce 2023 vyrobily dohromady 6,8 TWh elektřiny, zatímco vývoz činil 9,1 TWh. Další uhelné elektrárny pak bude potřeba nahrazovat a to velice rychle. Řešením je rozvoj obnovitelných zdrojů, právě akumulace energie a chytré přesouvání spotřeby, transformace teplárenství (kdy nové zdroje mohou produkovat více elektřiny a tedy i více přispět ke stabilizaci soustavy s vysokým podílem obnovitelných zdrojů) a doplnění plynovými elektrárnami jen pro pokrytí špiček spotřeby.
Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, říká:
„Další díl skládačky energetické transformace je na stole. Kromě rozvoje obnovitelných zdrojů potřebujeme právě rozvoj akumulace a chytrého řízení spotřeby, které pomáhají odstranit nevýhodu závislosti výroby větrných a fotovoltaických elektráren na počasí. Těmito moderními směry je potřeba se vydat a přestat spekulovat o podpoře uhelných elektráren, která by byla velmi drahá a stejně by neprošla u Evropské komise. Místo těchto slepých cest je potřeba v lex OZE 3 více podpořit možnosti zapojení širší veřejnosti do akumulace a agregace flexibility skrze energetická společenství a komunitní energetiku.“
 
Nová pravidla trhu s elektřinou prošla prvním čtením. Lépe ochrání spotřebitele a umožní jim snižovat výdaje
Poslanci a poslankyně v pátek schválili v prvním čtení novelu energetického zákona LEX OZE III, která přináší nová pravidla trhu s elektřinou. Novela zahrnuje zásadní změny pro ukládání elektřiny, poskytování služeb flexibility a jejich agregaci. Nová pravidla dají spotřebitelům možnost lépe řídit spotřebu energií a umožní jim tak snižovat výdaje za elektřinu. Novela také lépe ochrání zákazníky.
„V naší nejnovější novele se zaměřujeme na modernizaci energetiky a lepší ochranu zákazníků. Domácnostem a firmám umožní tato novela lépe řídit svou výrobu a spotřebu elektřiny a díky tomu snižovat výdaje. Posílí také jejich energetickou nezávislost,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela s tím, že oceňuje rozhodnutí poslanců schválit novelu v prvním čtení.
Podrobný popis nových pravidel, a to, jaké možnosti se díky nim otevřou zákazníkům, najdete na tomto odkazu. To, jak bude moderní energetika vypadat v praxi, najdete na webu Ministerstva průmyslu a obchodu www.energiezamene.cz
Novela také zahrnuje nová opatření na zlepšení ochrany spotřebitele. Zavádí totiž povinnost pro obchodníky s energiemi stanovit takzvaný index zajištění. To posílí transparentnost a umožní spotřebitelům lépe se rozhodovat při výběru svého dodavatele podle toho, jestli má nakoupeno dostatek energií pro pokrytí poptávky svých zákazníků.
 
Komentář Jana Fouska, výkonného ředitele Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT CZ
„Novelu zavádějící podmínky pro akumulaci, agregaci a flexibilitu, začala Sněmovna projednávat příhodně v době, kdy aprílové počasí během minulého nadprůměrně teplého víkendu srazilo ceny elektřiny do záporu (v neděli i -59 EUR/MWh), kdežto teď po příchodu studené fronty a oblačnosti spotové ceny šplhají i ke 100 EUR/MWh. Lex OZE 3 přináší nástroje, které pomůžou tyto výkyvy vyrovnávat. Akumulace nabídne možnost ukládat levnou a bezemisní energii z obnovitelných zdrojů a umožní ukládat přebytky pro pozdější využití. Agregace a flexibilita pak představují nástroje pro efektivnější řízení spotřeby a výroby energie, kdy obě strany budou moci lépe reagovat na situaci na trhu. Bez Lex OZE 3 by další rozumný rozvoj bezemisních zdrojů v Česku byl velice obtížný a jsem velmi rád, že se konečně začínáme blížit k přijetí této přelomové novely.“
 
Komentář Pavla Douchy, partnera advokátní kanceláře Doucha Šikola advokáti
„Dnes naplno začal legislativní proces novely energetického zákona, která zavede akumulaci a agregaci flexibility do české energetiky. Je tedy celkem reálné, že by zákon mohl vstoupit v účinnost na začátku roku 2025.
V případě agregace flexibility se však nic nemění na tom, že její plný rozjezd bude možný až v druhé polovině roku 2026 v návaznosti na náběh Elektroenergetického datového centra. Do té doby nelze vykonávat tzv. nezávislou agregaci a je vždy zapotřebí aby agregátor jednal v dohodě se subjektem zúčtování v daném odběrném místě. Případně agregátor a subjekt zúčtování musí být jedna osoba.
Pokud jde o výkon činnosti ukládání elektřiny, tam je situace podstatně hůře odhadnutelná. Nestačí jen schválení zákona, musí být upraveny prováděcí předpisy tak, aby bylo možné získat licenci na ukládání a začít tuto činnost vykonávat. Zda se to stihne současně se schválením novely zákona zatím nevíme, ale zjišťujeme. Budeme vás o dalším vývoji určitě informovat."
(21.4.2024)