Postavení policistů a hasičů se zlepší, Sněmovna schválila změnu zákona 361 o služebním poměru

Poslanecká sněmovna 10. 5. schválila novelu zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Policisté či hasiči získají možnost přivydělat si mimo služební poměr a díky návrhu ministra vnitra Jana Hamáčka i možnost zvýšení platu zavedením stabilizačního příplatku.
Novela zákona vypracovaná Ministerstvem vnitra nijak nezasahuje do výsluhového příspěvku, na což ministr Hamáček upozorňoval od počátku. Novela naopak postavení policistů a hasičů zlepšuje. "Slíbil jsem zavést možnost zvýšení platu formou stabilizačního příplatku i to, že nikdy nepodpořím snížení výsluh. Slib jsem dodržel a těší mě, že se mi o kvalitě novely podařilo přesvědčit i ostatní poslance," uvedl po schválení zákona v závěrečném čtení Jan Hamáček. Podle ministra není důvod, proč by si příslušníci všech bezpečnostních sborů nemohli ve volném čase přivydělat, pokud to nebude ve střetu se zájmy služby a nebude to ohrožovat dobrou pověst sboru.
Práci mimo služební poměr bude moci nově příslušník bezpečnostního sboru vykonávat se souhlasem služebního funkcionáře. Novela také jasně určuje činnosti, které půjdou vykonávat bez souhlasu. Jde například o činnosti pedagogické, umělecké či publicistické nebo o práci při rodičovské dovolené. Jedná se o reakci na rozhodnutí Ústavního soudu a podmínky pro práci mimo služební poměr proto budou místo služebních předpisů stanoveny přímo v zákoně.
Zvýšení příjmu
Součástí novely je i zavedení stabilizačního příplatku, který ministr vnitra projednal s vedením i odbory bezpečnostních sborů. Jeho zavedení umožní řediteli sboru cíleně zvýšit služební příjem a tím motivovat podřízené i lépe řešit a stabilizovat personální situaci např. v útvarech, které dlouhodobě trápí podstavy. Bývalí příslušníci také díky novele získají možnost užívat svou hodnost a být jmenováni do vyšší hodnosti i po skončení služebního poměru. (10.5.2019)