Poštovní služby v Evropě stojí na lidech

Přeprava balíčků a dopisů živila v roce 2018 téměř dva miliony občanů EU, z toho více jak polovinu tvořily ženy. V přepočtu na obyvatele patřila Česká republika mezi země s nejvyšším počtem pošťáků a kurýrů.
Poštovní služby
Poskytovatelé všeobecných poštovních služeb v EU zaměstnávají přibližně 1,8 milionu lidí, a to vedle osob, které pracují pro jiné poskytovatele služeb doručování listovních zásilek a balíků. Celkový počet zaměstnanců v ekonomickém odvětví Poštovní a kurýrní činnosti představuje necelé procento všech zaměstnaných v EU. V absolutních číslech pracovalo nejvíce „pošťáků“ v Německu (359 tisíc osob). V minulém roce bylo v poštovních službách EU zaměstnáno v průměru 42 osob na 10 000 obyvatel. Tato hodnota se od roku 2008 (48 osob na 10 000 obyvatel) snížila o 12,5 procenta.
Čeští a britští pošťáci vedou
Nejvyšší míru zaměstnanců v poštovních službách zaznamenali statistici ve Velké Británii (61 osob na 10 000 obyvatel), Česku (60) a na Slovensku (58). Další v pořadí byly Maďarsko (55), Slovinsko (52) a Německo (51). V České republice dosáhl počet zaměstnanců, jejichž pracovní náplní je vyzvedávání, přeprava a doručování dopisů a balíků, celkem 53,3 tisíce, z toho 21 tisíc tvořili muži a 32,3 tisíce ženy. Také v EU zaměstnávaly poštovní služby více žen než mužů. Bylo jich téměř 1,1 milionu, což představuje 60 % celkové pracovní síly v tomto odvětví. (4.1.2019)