Poštovní známky

 

Za „vynálezce“ p. z. se pokládá referent při francouzské státní radě Vélayer; r. 1653 mu byla udělena výsada, doručovat místní poštu v Paříži, a tu zavedl obaly na dopisy s natištěnou známkou. Jak dlouho se těchto obalů užívalo, není známo, ale upadly na konec v zapomenutí, neboť když bylo doručování místní pošty v Paříži v 60. letech 18. století obnoveno, neužívalo se jich už. P. z. se objevují zase až r. 1819 v království Sardinském, a to v trojí hodnotě, vytištěny na obalu, do něhož se vkládal dopis. Sardinského příkladu následovala Anglie v 30. letech. Publicista Ch. Knight navrhl poštovní správě, aby prodávala obaly na dopisy v hodnotě 1 penny. Návrh byl přijat a r. 1839 vydán zákon o pencovém portu a r. 1840 byly již zavedeny dopisní obaly. orazítkované, v hodnotě 1 a 2 penny. R. 1843 zavedla p. z. Brazilie, r. 1844 Ženeva, r. 1845 Finsko, r. 1846 Spoj. státy severoam., r. 1848 Rusko, r. 1849 Francie, Belgie, Bavorsko, r. 1850 Rakousko a Prusko. Perforaci p. zn. si dal patentovat r. 1848 H. Archer.