Pouťové atrakce musí být bezpečné

Česká obchodní inspekce provedla v průběhu roku 2018 kontroly zaměřené na bezpečnost provozu prostředků lidové zábavy. Inspektoři uskutečnili 40 kontrol. V jejich rámci zkontrolovali 90 pouťových atrakcí, včetně lanových center. Nedostatky byly zjištěny ve 40 případech. „Výsledky akce potvrzují, že se u některých výrobků vyskytují především provozní nedostatky, které jsou provozovatelé schopni velmi rychle odstranit. Přesto je nutné v kontrolách nadále pokračovat a zabránit tak používání nevyhovujících zařízení s určitou mírou nebezpečí pro konečného spotřebitele,“ říká vedoucí oddělení techniky České obchodní inspekce Lucie Šnajdrová. 
Česká obchodní inspekce se začátkem jarní pouťové sezóny zveřejňuje výsledky kontrol, které byly zaměřené na bezpečnost provozu používaných zařízení. Kontroly byly provedeny během roku 2018. Inspektoři ČOI celkem zkontrolovali 90 prostředků lidové zábavy u 40 provozovatelů, kdy z toho 2 byli zároveň výrobci.
Nedostatky byly jištěny u 40 typů atrakcí. Převážně spočívaly ve vyšším nástupu na atrakci, nedostatečných zádržných prostředcích, nerovnostech ploch, ostrých hranách v jednotkách pro pasažéry, chybějících zádržných zařízeních, jako byly pásy autíček, nezakrytých pružinách trampoliny nebo nebyla provedena periodická kontrola lanového centra.
Česká obchodní inspekce ve 40 případech vydala zákaz provozování 47 kusů výrobků (ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 64/1986 Sb.). Zjištěné závady byly v průběhu kontroly odstraněny, s výjimkou 2 lanových center provozovaných podnikatelem z Karlovarského kraje. Podnikatel obě centra uzavřel a ukončil jejich provoz. V 1 případě provedl výrobce posouzení shody až po uvedení výrobku na trh a tím porušil zákon o technických požadavcích na výrobky (ust. § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky). Na základě tohoto zjištění byla výrobci uložena sankce formou příkazu na místě ve výši 5 000 Kč. (7.3.2019)