Pouze několik týdnů zbývá do uzávěrky 7. ročníku soutěže Equa bank Rodinná firma roku

Až do 17. srpna 2018 lze stále nominovat rodinné firmy do soutěže Equa bank Rodinná firma roku v kategoriích Malé firmy (firmy do 50 zaměstnanců s obratem do 10 mil. EUR) a Střední firmy (firmy do 250 zaměstnanců s obratem do 50 mil. EUR). Firmy se do soutěže mohou hlásit samy, ale nominovat je může i veřejnost. Pro ni bude letos snazší rodinnou firmu nominovat než v předchozích letech – pokud jste spokojený zákazník či fanoušek některé rodinné firmy, stačí pro její nominaci vyplnit v jednoduchém formuláři pouze jméno nominované firmy, její IČO a krátké zdůvodnění nominace.
Rodinné podnikání má pevné a mimořádně důležité místo v české i evropské ekonomice. Podle dat evropské federace EFB, která od roku 1997 reprezentuje zájmy evropských rodinných společností, vytváří právě rodinné firmy v průměru 40–50 % pracovních míst v evropském soukromém sektoru. „V ČR je toto číslo rovněž vysoké, což vyplývá z faktu, že až 87 % z celkového počtu registrovaných firem jsou rodinné firmy. Právě proto je důležité si připomínat význam rodinného podnikání i prostřednictvím soutěže jako je Rodinná firma roku. Považujeme za velmi důležité oceňovat firmy a hlavně lidi, kteří za nimi stojí,“ říká Karel Havlíček, předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR), která soutěž Equa bank Rodinná firma roku od roku 2011 pořádá.
7. ročník soutěže Equa bank Rodinná firma roku odstartoval 17. května 2018. Stejně jako minulý rok probíhá klání ve dvou kategoriích: Malá firma (firmy do 50 zaměstnanců s obratem do 10 mil. EUR) a Střední firma (firmy do 250 zaměstnanců s obratem do 50 mil. EUR). Vítěze obou kategorií vybere odborná porota složená ze zástupců organizátora a partnerů soutěže, a chybět nebude ani tradiční Cena veřejnosti. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 10. 10. 2018 v Praze na Dni podnikatelů ČR.
Aktuální ročník soutěže Equa bank Rodinná firma roku je výjimečný i tím, že tento rok byl vyhlášen AMSP ČR Rokem rodinného podnikání. Jde o třetí největší akci asociace v její historii, která si klade za cíl nejen upozornit na důležitost rodinného podnikání pro ekonomiku, ale v jejím rámci probíhají regionální kulaté stoly a konference zaměřené na rodinné firmy, výměnné stáže, právní a ekonomické poradenství zaměřené na rodinný byznys, legislativní iniciativa k ukotvení definice rodinné firmy v zákoně i vzdělávání nástupnické generace v rámci Akademie rodinného podnikání. Právě nástupnictví se věnoval i květnový výroční průzkum trendů rodinného podnikání v ČR, který mimo jiné odhalil, že až 65 % českých rodinných firem nemá připraven plán na předání společnosti.
„Soutěž Equa bank Rodinná firma roku nepředstavuje pouze žebříček nějakých firem, které se utkají o stupně vítězů, ale především poskytuje příležitost seznámit širokou veřejnost se stovkami podniků, které tvoří základ ekonomiky a úžasnými lidmi, stojícími za jejich úspěchem. Věříme, že příběhy rodinných firem dokáží inspirovat a v dnešní době připomenout kouzlo podnikání, ke kterému často stačí dobrý nápad a chuť tento nápad rozvíjet,“ říká předseda AMSP ČR Karel Havlíček.
„V současném světě je důležité být viděn. Pokud o vás nikdo neví, nemá sebelepší služba nebo výrobek naději uspět. Soutěž Equa bank Rodinná firma roku tak pro rodinné firmy představuje zajímavou možnost se zviditelnit na veřejnosti, upozornit na vlastní podnikání a zaujmout potencionální zákazníky,“ zmiňuje jeden z přínosů účasti v soutěži Libor Musil, garant Roku rodinného podnikání
a ředitel společnosti LIKO-S – vítěze Rodinné firmy z roku 2014
.
Rostoucí význam soutěže dokumentuje nejen každoročně se zvyšující počet přihlášených firem,
ale i pozornost a prostor, který je soutěži věnován v rámci zpravodajství a odborných médií. Pravidla účasti jsou navíc velmi jednoduchá a pro širokou veřejnost bude letos snazší než v předchozích letech firmu nominovat. „Maximálně jsme zjednodušili systém podávání nominací – nyní pokud má například zákazník oblíbenou rodinnou firmu a myslí si, že by měla být oceněna, stačí vyplnit na webu www.rodinnafirmaroku.cz tři kritéria – jméno firmy, IČO a důvod nominace. My v AMSP ČR pak oslovíme nominovanou firmu a požádáme ji o doplnění zbývajících údajů nutných pro dotažení nominace,“ říká Karel Havlíček.
Do soutěže Equa bank Rodinná firma roku se může zapojit každá společnost, která splňuje následující kritéria:
 • Základní kritéria přihlášených účastníků v kategorii – Malé firmy:
  • obrat do 10 mil. EUR,
  • bilanční suma do 10 mil. EUR,
  • doba podnikání alespoň 5 let,
  • počet zaměstnanců nepřesahuje 50,
  • firma bez delikventní úvěrové historie,
  • rodinná firma z pohledu vlastnické struktury,
  • zapojení dvou a více rodinných příslušníků do podnikání.
 • Základní kritéria přihlášených účastníků v kategorii – Střední firmy:
  • obrat do 50 mil. EUR,
  • bilanční suma do 43 mil. EUR,
  • doba podnikání alespoň 5 let,
  • počet zaměstnanců nepřesahuje 250,
  • firma bez delikventní úvěrové historie,
  • rodinná firma z pohledu vlastnické struktury,
  • zapojení dvou a více rodinných příslušníků do podnikání.
Celé znění podmínek je k dispozici na www.rodinnafirmaroku.cz . Soutěž pořádá AMSP ČR, generálním partnerem je Equa bank a partnery soutěže jsou společnosti Škoda Auto, Deloitte, Amway a LeasePlan. (19.7.2018)