Poznejte více Německo, turistická nabídka našich sousedů je pestrá

Vedoucí českého zastoupení Německé turistické centrály (DZT) Jan Pohaněl představil tři marketingové kampaně na rok 2021. Jejich cílem je oživit zájem turistů o Německo po propadu způsobeném covidovou pandemii.
Druhou nejoblíbenější destinací mezi Evropany je Německo 10 let v řadě. Počet přenocování přitom rostl v posledních letech až do roku 2019, kdy přenocovalo 89,9 mil. turistů. V roce 2020 byl pokles na 32 mil. přenocování, tj. propad o 64 %. Německo však zvětšilo svůj tržní podíl a s 23,5 mil. cest se dostalo na 1. místo před Španělsko. Z České republiky loni přijelo 217 tis. hostů, kteří vygenerovali 621 tis. přenocování. V prvním kvartálu letošního roku se uskutečnilo 138 tis. přenocování hostů z ČR.
Marketingové kampaně
K letní návštěvě Německa mají inspirovat tři mezinárodní kampaně.
German.Local.Culture je zaměřena na kulturu, propagaci malých a středně velkých měst. Dovolené ve městech zůstaly navzdory ztrátě 5,2 milionů cest Evropanů i v koronavirovém roce 2020 vedoucím segmentem v německém turistickém incomingu.
Současně získaly na důležitosti témata příroda, zdraví a wellness, stejně jako udržitelná dovolená, která je ohleduplná k přírodě a svému okolí. Ve studii Evropské cestovatelské rady (ETC) z února 2021 byl odpočinek hlavní motivací k cestování pro 66 % Evropanů. Z toho 14,8 % se zajímá hlavně o přírodu a outdoorové aktivity, 13 % o kulturu a kulturní dědictví, 10,2 % o wellness a relaxaci a 3,9 % o kulinářské speciality. Dle nejnovější analýzy World Travel Monitor od společnosti IPK International 80 % dotázaných považuje za pravděpodobné, že koronavirová pandemie povede k větší udržitelnosti a ohleduplnosti v turismu. Petra Hedorfer, předsedkyně představenstva DZT k tomu řekla: „Ze souhry autentických zážitků v městských destinacích, poznání regionálních tradic a pestré turistické nabídky v okolí měst vzrůstají navzdory pandemii šance pro turistickou zemi Německo. Cestující zajímající se o život ve městech, jinak zvaní City Life Enhusiasts, jsou podle Studie Evropské cestovní komise (ETC) z února 2021 s 33,9 % kvantitativně největší skupinou, která chce během příštích šesti měsíců znovu vycestovat. Tyto naše potenciální hosty překvapujeme a inspirujeme zajímavými informacemi.“ Jádrem kampaně jsou čtyři tematické oblasti. Zachycují nejdůležitější motivace cestujících a pomáhají k lepší orientaci v turistickém prostředí.
Oblast „Flair": Od hrázděných domů po street art: atmosféra německých měst
Téma „Flair“ představuje různé architektonické styly, místní atmosféru měst a regionů, a také kulturně zajímavá a zvláštní místa, od míst pouličního umění až po čtvrti se zajímavou historií. V kampani jsou zachyceny známé turistické cíle, stejně jako i malá města, která vzbuzují zájem potenciálních cestujících do Německa díky jejich regionálním zvykům, historii nebo aktuálním kulturním nabídkám. V Německu mohou cestovatelé obdivovat 2,5 milionů hrázděných domů i kostelů. Nedaleko našich hranic ve Zhořelci je památkově chráněná architektura od gotiky po secesi. Přibližně třetina všech světových operních představení se odehrává ve více než 80 německých operních domech. Jsou tu nádherné historické divadelní budovy i moderní, jednodušší scény.
Oblast „Craft": Poznejte řemeslné tradice
Kolik pokladů má Německo z hlediska staletých tradic a zvyků, ukazuje kampaň s tématem „Craft“, neboli řemeslo. Cechy a manufaktury jsou místa, kde se udržuje tradiční řemeslo.  Díky tomu je regionální kultura stále naživu. Na mnoha místech mohou cestovatelé nahlížet řemeslníkům a designérům přes rameno, třeba při tradici pečení chleba. Můžete si vybrat z 3200 druhů pečiva. O staleté tradici svědčí různé kroje. V Bavorsku hrají ručně vyráběné kožené kalhoty Lederhosen a dirndly dodnes velkou roli v každodenním životě mnoha lidí. V Lužici nebo ve Sprévském lese zase skupiny Lužických Srbů udržují svou kulturní identitou svými kroji. V Černém lese se vyrábějí řemeslně často fotografované klobouky Bollen.
Oblast „Taste“: Požitek a chuť: regionální, a přesto otevřeni světu
Zažít Německo s lokálním a regionálně typickým jídlem a pitím – to je součástí dovolené pro více než polovinu hostů. Kampaň na tento zájem navazuje tématem „Taste“, neboli chuť. Ukazuje mladou generaci restauratérů a kuchařů, kteří interpretují tradiční kulinářské umění moderním způsobem. Můžete navštívit i jednu ze zhruba 300 restaurací s michelinskou hvězdou. Patří k tomu pivo z jednoho z více než 1 500 pivovarů. Nesmíme zapomenout ani na víno, v Německu je 13 vinařských oblastí, nejseverněji a nám nejblíže je položeno Sasko. Nejznámějšími vinařskými městy jsou Míšeň a Radebeul. V Radebeulu můžete navštívit vinařství Schloss Wackerbarth.  V největší vinařské oblasti Rheinhessen mladá generace vinařů pečuje o vinohrady udržitelnými metodami ohleduplnými k přírodě. Jejich vína získávají vysoká mezinárodní ocenění. Mekkou gastronomie je pak Berlín.
Oblast „Green“: Zažijte města a přírodu udržitelným způsobem
Tato oblast je zaměřena na kombinaci kulturní nabídky měst s možnostmi výletů do přírody a také na pobyty na venkově. Udržitelnost a ohleduplnost k přírodě i k místním obyvatelům je samozřejmostí. Německo je jednou z nejhustěji zalesněných zemí v Evropě, téměř třetina země je pokryta lesy.  V zemi se nachází celkem 16 národních parků. Nám nejbližší jsou národní parky Bavorský les, Saské Švýcarsko a Berchtesgaden. Přírodní a národní parky tvoří 1/3 území SRN. Cykloturisté mají k dispozici 70 tis. km dálkových cyklotras.
Partnery kampaně German.Local.Culture jsou Brémská turistická centrála (Bremer Touristik-Zentrale), Německý vinařský institut (Deutsche Weininstitut), Turismus romantického Poryní (Romantic Rhine Tourism), investiční a marketingová společnost Sasko-Anhaltsko a Stuttgart Marketing. Spolupracující partneři využívají marketingové organizace ve svých destinacích k prezentování v atraktivním prostředí German.Local.Culture. Brémská turistická centrála – V Brémách, hanzovním městě na břehu řeky Vezery, je velkolepá architektura, včetně Brémské radnice, která je zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO, se známou „sochou Rolanda“ a skvělé vědecké muzeum „Universum“. Německý vinařský institut – S více než 100 tisíci hektary pěstitelské plochy ve 13 oblastech je Německo jedním z deseti největších producentů vína na světě. Vinařská kultura v Německu byla nedávno zahrnuta do celostátního registru nehmotného kulturního dědictví.
Turismus romantického Porýní – Více než 60 hradů a zámků se nachází v údolí Středního Rýna. Již od římských dob byla tato oblast důležitým bodem obchodu a kulturní výměny. Region, který inspiroval Heinricha Heineho k napsání jeho slavné básně o Loreley, má hned dvě místa, která jsou zapsaná na seznamu světového dědictví UNESCO: horní údolí Středního Rýna a Limes (germánsko-rétský limes – opevněná hranice Římské říše). Investiční a marketingová společnost Sasko-Anhaltsko – V Sasku-Anhaltsku si se světovými památkami UNESCO přijdou na své milovníci historie: Zhruba 3400 let starý disk Nebra vás zve na cestu do doby bronzové, zatímco středověk ožívá ve starém městě v Quedlinburgu a v katedrále v Naumburgu. Památníky Luthera v Eislebenu a Wittenbergu jsou svědci reformace. Stuttgart Marketing – Metropole Bádenska-Württemberska v údolí Neckaru nabízí historické památky a špičková muzea. Architektonickým vrcholem je sídliště Weißenhofsiedlung v městské čtvrti Killesberg, které je na seznamu světového dědictví UNESCO.
Další kampaň Feel Good – Cítit se dobře byla rozšířena o nový obsah. Cílem této kampaně je vyzdvihnout důležitý aspekt cestovního ruchu, kterým je udržitelné cestování. Kampaň bude zahájena v červenci. Patří sem respekt k přírodnímu a kulturnímu dědictví UNESCO, minimalizace zdravotních rizik na cestách, možnosti bezbariérového cestování. Německo podle UNWTO (Světová organizace cestovního ruchu - agentura OSN) patří mezi pět nejlepších destinací na světě, pokud jde o hodnotu indexu SDG pro rok 2020. Index hodnotí naplňování cílů v oblasti udržitelnosti. ČR je na 8. místě. Petra Hedorfer k tomu poznamenává: „Na mnoha našich zdrojových trzích se povědomí o udržitelnosti významně zvýšilo. Doba spojená s koronavirem se nyní stala urychlovačem trendu, který se objevuje po dlouhou dobu. Toto je příležitost pro turistickou zemi Německo. Poskytovatelé služeb poskytují nabídky v celém hodnotovém řetězci po mnoho let s velkou profesionalitou a neustále ji rozšiřují. S kampaní Feel Good cíleně komunikujeme certifikované nabídky na mezinárodní úrovni.“ Inspirace a nabídky sestavené na microsite vybírá DZT ve spolupráci se zemskými marketingovými organizacemi a externími odborníky na udržitelnost.
Poslední kampaň, která již běží, je German.Spa.Tradition – Tradice německého lázeňství. Cílem kampaně, o které si přečtete ve zvláštním článku, je prezentovat německé lázeňství, wellness, zdravý životní styl.
Jaromír a Věra Hamplovi, foto: archiv DZT