Pozor na slevové akce

Česká obchodní inspekce uskutečnila ve 3. čtvrtletí 2018 kontrolní akci zaměřenou na nabídku a prodej zboží za akční ceny a zboží ze sezónních slev. Zjistila, že nárůst porušení právních předpisů oproti stejnému období roku 2017 byl o 6 procent. „Někteří obchodníci nadále klamou spotřebitele tím, že neuvádí deklarované avizované slevy nebo akční ceny nesprávně účtují. Česká obchodní inspekce doporučuje spotřebitelům kontrolovat si zboží nabízené v akci, zda je cena po slevě také správně naúčtována u pokladny a případné nesrovnalosti ihned řešili. Spotřebitel má nárok na cenu, s jakou byl seznámen,“ říká ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.
ČOI uskutečnila na celém území České republiky v období od 1. července do 30. září 2018 kontrolní akci zaměřenou na nabídku a prodej zboží za akční ceny a zboží ze sezónních slev. Provedla celkem 1 006 kontrol a porušení právních předpisů zjistila v 469 případech (46,6 %). To je téměř o 6 % více než za stejné období v roce 2017. Inspektoři ČOI se dokonce setkali s tím, že v některých provozovnách byla deklarována taková výše slev, která není uplatněna u žádného druhu zboží. Například stojan s oděvy, kde je uvedena výše slevy až 70 %. Na stojanu jsou však oděvy zlevněné maximálně o 30 %. 
Zjištěné nedostatky
Nejčastěji, v 590 případech, docházelo k porušení zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb.:
  • v 175 případech prodávající neinformoval spotřebitele v souladu s cenovými předpisy o ceně prodávaných výrobků, často šlo o případy, kdy spotřebitel nebyl seznámen s konečnou cenou, tzn., že ceny byly uváděny před slevou, nikoli po slevě
  • 160 případech nebyla dodržena poctivost prodeje výrobků a služeb, zejména nesprávné účtování
  • v 60 případech nebyl vydán doklad při zakoupení výrobku (§ 16)
  • Dále ČOI zjistila porušení jiných právních předpisů. V 39 případech, bylo zaznamenáno porušení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. V 5 případech byl porušen zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, kdy plastové odnosné tašky musí být poskytovány minimálně za náhradu nákladů, které odpovídají nákladům na její pořízení (ust. § 3 odst. 3). V 12 případech byl porušen zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, kdy byla porušena ustanovení související s prodejem alkoholických nápojů a tabákových či obdobných výrobků.
Uložená opatření
Ve 3. čtvrtletí 2018 uložila ČOI 418 pokut v celkové výši 13 682 500 Kč. Ve 3. čtvrtletí 2017 to bylo téměř o 70 pokut (351 pokut) méně a téměř o 6 milionů korun méně (7 712 500 Kč).
V rámci kontrolní akce byl také vydán zákaz prodeje 4 818 výrobků. Hodnota zakázaného zboží činila 512 429 Kč. Dalším opatřením bylo vydání zákazu používání 26 kusů měřidel. (23.11.2018)