Prádelník

 

Objevuje se v 2. pol. 17. století ve Francii a pozvolna vytlačuje truhlu.