Prak

 

Nejstarším dokladem p. jsou asyrské reliéfy z 9. století př. Kr.