Pražská teplárenská letos investuje do modernizace přes 750 milionů korun

Společnost Pražská teplárenská hodlá v roce 2018 investovat celkem 750 milionů korun. Z toho 650 milionů půjde do obnov potrubí, oprav a údržby a kolem 100 milionů jako investice do nových technologií a do nových připojení na centrální zdroj tepla. „Letošní investiční a údržbový plán je rozsáhlý zhruba stejně jako loni. Prioritu má pro nás udržení současného komfortu pro stávající odběratele, zavádění nových ekologických postupů a samozřejmě připojování nových objektů,“ říká k investičnímu plánu obchodní ředitel Pražské teplárenské Ing. Tomáš Sluka, Ph.D.
Investiční plán je mixem dlouhodobě plánovaných akcí a aktuálních požadavků vycházejících z technického stavu rozvodů tepla. Pro rok 2018 bude v Praze na pravém břehu Vltavy rekonstruováno kolem 8 km podzemního horkovodního nebo parovodního potrubí a celkem 24 investičních projektů má investici vyšší než 5 milionů korun. „Za nejsložitější a nejnákladnější letošní investiční akci rozhodně považuji obnovu našich sítí v Holešovicích, kde položíme přes 5000 metrů potrubí. Celkově jen tady počítáme s investicí skoro 100 milionů korun,“ vysvětluje výrobní ředitel Pražské teplárenské Ing. Roman Koranda.
V oblasti horních Holešovic společnost v rámci této investice umístí šest nových úseků horkovodních rozvodů, a to na území ohraničeném ulicemi Bubenská, Strojnická, Dukelských hrdinů a nábřežím Vltavy. Dále bude obnovena část sítě v okolí Partyzánské ulice. Tam, kde původní trasy vedou páru, napojí stavba stávající odběratele tepla na horkou vodu. Tato investice navazuje na několik let trvající plánované akce a bude probíhat za koordinace s dopravním podnikem, majiteli inženýrských sítí a také s památkáři a ochránci životního prostředí. „Například výkopové práce v okolí stromů budou prováděny ručně a citlivě, aby nedošlo k porušení kořenového systému. A třeba dotčená část stávající pražské mozaikové dlažby chodníků bude obnovena ze stávajícího materiálu při dodržení vzoru a způsobu pokládky,“ dodává výrobní ředitel Pražské teplárenské Ing. Roman Koranda s tím, že hlavní část všech investiční projektů kvůli vhodným klimatickým podmínkám realizuje společnost od května do poloviny září 2018. (18.6.2018)