Předběžné rozhodnutí soudu prozatím odsunulo odstranění části směrovek v Praze, v anketě se občané zastávají ISZ systému

Bezpečnost provozu na prvním místě. Jak poznáme rozdíl mezi legálním a nelegálním směrovým značením?
Odstranit 1 800 reklamních, informačních a směrových tabulí z důvodu snahy omezit vizuální smog. Takový plán nedávno oznámila pražská Technická správa komunikací. I když předběžné rozhodnutí soudu zatím zachránilo zhruba polovinu těchto tabulí před demontáží, jejich budoucnost je nejistá. Likvidace fungujícího navigačního systému by naopak přinesla spíše opačný efekt, protože by se zadavatelé snažili do svých provozoven navádět „na vlastní pěst“. Rovněž čtenáři nezávislé internetové ankety se ze 76 % vyjádřili pro zachování směrového značení v Praze.
Pro účinný boj s vizuálním smogem je nejdůležitější umět odlišit mezi legálním a nelegálním značením. Jaká jsou tedy základní pravidla a principy pro umístění navigační tabule? Konsolidovaný systém informačních směrových zařízení (ISZ) je v Praze budován od roku 2002 a funguje prakticky v každé evropské metropoli. Legální směrové šipky typu ISZ splňují všechny zákonné požadavky a mají příslušná povolení silničního správního úřadu.
Bohužel mimo tyto legální tabule jsou po Praze tisíce nepovolených navigačních cedulí. „Zásady pro umisťování byly připraveny s ohledem na bezpečnost silničního provozu v odborných pracovních skupinách a projednány s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Odborem dopravy Magistrátu hl. m. Prahy, Technickou správou komunikací, dopravními psychology i Policií ČR,“ říká Jana Eisenreichová ze Směrové tabule.cz. Největší úskalí nezákonných navigačních cedulí tedy spočívá v narušení bezpečnosti provozu. Mohou zakrývat dopravní značky, být s nimi zdánlivě zaměňovány či být umístěny v křižovatkách, a způsobovat tak nebezpečné situace pro řidiče. Další nepovolené umístění představuje například tabule na sloupu elektrického vedení, v památkové rezervaci nebo s využití nelegálních billboardů, přívěsných vozíků a aut.
Z odstranění doposud zhruba 600 směrových tabulí vyplývá, že až 75% navigačních tabulek nelze legálně přemístit na sloupy veřejného osvětlení.  Sloupů je příliš málo, jsou na nich dopravní značky a jsou z pohledu bezpečnosti na méně vhodných místech, než byly původní tabulky.
V rámci projektu ISZ už bylo v minulosti odstraněno 522 nelegálních navigačních cedulí
Firmy provozující legální informační směrová zařízení na základě vlastní práce v terénu připravují pro Technickou správu komunikací podklady jako například fotodokumentaci. Na jejich základě pak lze zajistit hladší průběh boje s vizuálním smogem. „Právě tímto způsobem už bylo převedeno ca. 200 ks nelegálních směrových tabulí do systému ISZ, a tedy přesměrováno zhruba 700 tis. Kč do městského rozpočtu prostřednictvím zákonného pronájmu poutačů,“ dodává Jana Eisenreichová. (4.12.2020)