Představitelům Národní gardy byly prezentovány také nové vyprošťováky z VTÚ

Na třídenní návštěvu do České republiky přijeli v rámci projektu o spolupráci velitelka Texaské národní gardy generálmajorka Tracy R. Norrisová a zástupce velitele Nebraské národní gardy brigádní generál Kevin D. Lyons. Dne 26. března přijal hosty na Generálním štábu 1. zástupce náčelníka Generálního štábu generálmajor Jaromír Zůna. Hlavním tématem jednání bylo prohloubení spolupráce Armády ČR s národními gardami v oblasti společného výcviku a výměny zkušeností.
Během úvodní prezentace se delegace seznámila se strukturou, aktuálními úkoly a hlavními akvizičními projekty armády, změnami ve struktuře velení a řízení naší armády, s působením vojsk v bojových uskupeních V4 a EU a dále využitím a nasazením bezpilotních prostředků během společných cvičení.
Česká republika posiluje schopnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti, a proto založila Velitelství kybernetických sil a informačních operací. „Kybernetická bezpečnost pro nás představuje jednu z priorit jak v oblasti investic, tak náboru kvalitního a zkušeného personálu,“ uvedl generál Zůna. Jeho slova potvrdila generálka Norrisová, která jako zásadní vnímá získávání erudovaných odborníků.
Působení v misích
Hosté se seznámili také s působením našich vojáků v zahraničních operacích. Dále se zajímali o proces schvalování nasazení vojsk v zahraničí a délku jejich nasazení. Věnovali se i možné spolupráci během přípravy vojáků před jejich vysláním do zahraničí, dále době jejich působení v jednotlivých misích a četnosti střídání jednotek.
Vrchní praporčík AČR štábní praporčík Petr Seifert popsal systém přípravy a kariérní řád poddůstojnického a praporčického sboru naší armády. Shrnul dosavadní spolupráci s národními gardami na úrovni vrchních praporčíků a nastínil další možnosti spolupráce při pořádání armádních soutěží. Američané se dotazovali na rekrutaci, motivaci občanů stát se vojákem, benefity během služby a finanční zabezpečení při nasazení v misích.
Závěr jednání byl věnován spolupráci vrtulníkového letectva obou armád při přípravě a výcviku leteckého personálu. Piloti by získávali zkušenosti z pilotáže bitevních vrtulníků Mi 24 s UH-64 Apache a transportních vrtulníků Mi 171 s UH- 60 Black Hawk.
Navštívili Štěpánov
O den později delegace zavítala do Centra zabezpečení materiálem technických služeb Štěpánov. Zde je přivítal ředitel Agentury logistiky brigádní generál Jaroslav Trakal. Hosté se seznámili s historií, činností a hlavními úkoly centra. Poté si prohlédli sklad náhradních dílů pro automobilní techniku, ženijní a chemický materiál. Sklad byl uveden do provozu v roce 2008. Je v něm více než 81 tisíc položek materiálu uložených v 11 tisících paletách a stará se o něj 10 zaměstnanců. V závěru si vojáci prohlédli nově pořízenou techniku pro kolové obrněné transportéry Pandur od Vojenského technického ústavu, s. p.  (jeřáb automobilní vyprošťovací T815-7), která je postupně předávána jednotkám naší armády do užívání.
Program zástupců Texaské a Nebraské národní gardy pokračoval v Praze, kde se zúčastnili konference náčelníků generálních štábů a vrchních praporčíků zemí střední Evropy s veliteli devíti národních gard, jež jsou partnerskými státy středoevropských států. (27.3.2019)
Foto: kpt. Petr Kostelka (ALog)