Premiér se zúčastnil zasedání Řemeslné rady

Řemeslná rada, tvořená vrcholovým představiteli téměř třiceti hlavních cechů zasedala dnes za účasti předsedy vlády na pražském výstavišti v Letňanech, a to u příležitosti veletrhu Řemeslo Praha. Rada, kterou koordinuje Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, projednala stav zavádění předmětu praktické výuky do základních škol, duální vzdělávání, mistrovskou zkoušku a vládní živnostenský balíček.
Prvním bodem byla diskuse nad zaváděním předmětu praktické výuky v kombinaci s novými technologiemi,  který má velkou šanci být zařazen na 2.stupeň základních škol. Předseda AMSP ČR Karel Havlíček k tomu uvedl: „Předmět Technika je kompletně připraven, měl by být součástí studijní oblasti Člověk a technika. V tuto chvíli se projednává jeho ukotvení jako povinného předmětu, a to v rámci revize vzdělávacích programů. Nejedná se o klasické dílny, ale moderně pojatý polytechnický předmět, který v sobě zahrnuje manuální dovednosti spojené s moderními technologiemi. “ Autor předmětu Jiří Dostál z Univerzity Palackého na Radě představil koncepci a pojetí celého předmětu.
Dalším bodem diskuse hlavních osobností tuzemského řemesla byl systém mistrovských zkoušek. Viceprezident Hospodářské komory Roman Pommer a výkonný ředitel Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů ČR Pavel Žatečka uvedli, že v rámci projektu „Mistrovská zkouška-systém“, který realizuje Národní ústav vzdělávání, je momentálně vytvářeno cca 30 mistrovských kvalifikací, vč. zadání k mistrovské zkoušce. Zároveň byla do projektu začleněna pilotáž, avšak v minimálním rozsahu 60 účastníků, přičemž zájemců je cca 300. Řemeslné cechy apelovaly na urychlené předložení novely zákona č. 179/2006 Sb. ukotvující mistrovskou zkoušku, a to v 1. čtvrtletí 2019, neboť v současné době nejsou legislativou nastaveny základní právní principy, které by definovaly obsah a pravidla mistrovské zkoušky.
Důležitým bodem jednání Řemeslné rady byl stav přípravy vzdělávání s duálními prvky. Předseda AMSP ČR Karel Havlíček uvedl, že vzniká koncept dlouho požadovaného propojení středních odborných škol a podniků, a to za účasti Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Hospodářské komory ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR, ministerstev a krajů. V novém modelu je definována role krajů, vlády, asociací a odborných škol, připravuje se i zapojení malých podniků a živnostníků.  Karel Havlíček k tomu dodává: „Hlavním garantem duálního vzdělávání musí být vláda, ale klíčovou roli sehrávají kraje, neboť struktura průmyslu je v regionech rozdílná. Celý systém se musí řídit z úrovně vlády, ale v každém kraji bude vznikat jiná infrastruktura vzdělávání s duálními prvky, a to musí být v gesci krajů.“
Předseda vlády Andrej Babiš shrnul: „Vzhledem k tomu, že je třeba v rámci zavádění mistrovských zkoušek a přípravy vzdělávání s duálními prvky určit jasné kompetence a úkoly jednotlivých ministerstev, svolal jsem na 18. 2. 2019 mimořádné jednání za účasti ministra školství, mládeže a tělovýchovy, ministryně průmyslu a obchodu, ministra zemědělství, zástupce krajů a podnikatelů, kde stanovíme konkrétní cíle a odpovědnosti.“
Dále Řemeslná rada diskutovala nová legislativních opatření. Premiér při té příležitosti představil návrh vlády, že od příštího roku se pro nejmenší živnostníky s příjmy do milionu korun ročně zavede jeden dobrovolný paušální odvod za sociální, zdravotní a daně z příjmu, což zásadně zjednoduší administrativu, podnikatelé ušetří čas spojený s výpočtem daní, daňovými přiznáními, účetnictvím a kontrolami finančního úřadu. Dále uvedl, že se pracuje na tom, že živnostník najde všechny informace potřebné k podnikání na jednom elektronickém místě. Do nového stavebního zákona, který je připraven, se dává i to, že dokumenty pro stavební povolení bude pro podnikatele zajišťovat úředník. Dále se připravuje opatření, že se sníží množství kontrol pro živnostníka ze strany státu na maximálně pět ročně.  Současně se zvyšuje limit na výdajové paušály pro živnostníky na 2 mil. korun ročně a během několika dní jde do vlády materiál, kde se schvaluje ukotvení rodinného podnikání. Dalším krokem bude příprava nových produktů pro živnostníky v rámci nabídky Českomoravské záruční a rozvojové banky. (8.2.2019)