Přepravní box „Biobox“ k izolaci od smrtelných virů

Houkající sanitky zdravotnické záchranné služby zastavují před specializovanou infekční nemocnicí pro izolaci a léčení osob se zvlášť nebezpečnými nákazami v těchonínském Centru biologické ochrany a přivážejí pacienty s podezřením na virus Ebola, umístěné v přepravních boxech Biobox. Dále jsou v těchto Bioboxech zdravotníky v přetlakových ochranných oblecích převáženi a rychle evakuováni na lůžka jednotky intenzivní péče. Naštěstí jen cvičně neboli v rámci prověrky připravenosti na případnou mimořádnou situaci.
Následky krvácivé horečky Ebola, zvláště v západní Africe, jsou strašlivé. Tisíce mrtvých, desetitisíce nakažených. Jednotlivé případy byly zachyceny také na americkém a evropském kontinentu. Dílčí podezření evidovala i Česká republika. Neexistuje, abychom nebyli nepřetržitě připraveni na možné nebezpečí. K jeho případné eliminaci přispívá svým dílem také vyškovský Vojenský technický ústav pozemního vojska (VTÚPV), a to výrobou přepravních boxů Biobox. 
„Ve VTÚPV Vyškov bylo doposud vyrobeno dvacet kusů přepravních boxů Biobox, které byly následně předány do užívání Armádě České republiky. V průběhu letošního roku budeme na některých z nich provádět plánovanou údržbu, případně opravy,“ říká ředitel úseku výzkumu a vývoje VTÚPV Ing. Pavel Höfer a dodává, že v současné době probíhá příprava výroby opakované série Bioboxů.
Skutečností je, že oproti těm přepravním boxům, které byly vyrobeny před šesti, sedmi roky, tyto budou částečně modernizovány. „Zákazník byl s jejich fungováním spokojen, a tudíž nejsou nutné rozsáhlé úpravy. V reálu se bude jednat 
o jejich částečnou modernizaci, spočívající zejména ve zvýšení výkonu filtroventilační jednotky,“ upřesňuje P. Höfer.
Pro úplnost je třeba říci, že v současné době VTÚPV Vyškov začal vyrábět na základě poptávek zdravotnických záchranných služeb a dalších civilních zájemců opakovanou sérii bioboxů.
Z důvodu značného zájmu odborné veřejnosti o tento specifický produkt z odborného portfolia vyškovského VTÚPV zveřejňujeme o přepravním boxu Biobox následující informace.
Bezpečná přeprava nakaženého pacienta
Oddělená přeprava osoby podezřelé z onemocnění zvláště nebezpečnými viry na specializované pracoviště – to je poslání zdravotnického prostředku pojmenovaného Biobox. Výrobek je navržen tak, aby poskytoval možnost převozu osoby izolované od okolního prostředí do bezpečných izolačních prostor a to do maximálně čtyř hodin.
Biobox je samonosným dvoudílným prostředkem pro umístění ležící osoby ve vnitřním prostoru skříně boxu. Vnitřní prostor, kde je za provozu trvale udržován podtlak, je vybaven zdravotní matrací a záchytným systémem, které tvoří dva bezpečnostní popruhy. Matrace i popruhy jsou určeny pro jedno použití a lze je jako kontaminované snadno vyměnit a zlikvidovat. Spodní část skříně přepravního boxu je řešena jako dvouplášťová skořepina s hladkým vnitřním povrchem pro snadnou dekontaminaci. Vnější část je opatřena po obou stranách dvojicí výsuvných trubkových madel pro manipulaci a přenos skříně 
k určenému přepravnímu prostředku. Na boku a v čele skříně je řada technických prostupů různé velikosti pro připojení potřebných přístrojů a prostředků pro zajištění základních životních funkcí pacienta.
Horní část skříně tvoří odnímatelný nerozbitný průhledový kryt. V zadní části krytu je zavěšena filtroventilační jednotka se dvěma výstupními filtry, které zajišťují, že z přepravního boxu odchází do okolí čistý nekontaminovaný vzduch. V přední části krytu, v blízkosti hlavy ležící osoby, je umístěn filtr zajišťující přísun čistého vzduchu do přepravního boxu. Po stranách průhledového krytu jsou prostupy pro ochranné rukavice. Dva a dva páry rukavic z obou stran umožňují obsluze dostatečnou možnost manipulace s přepravovanou osobou.
Není sporu o tom, že klíčovým prvkem Bioboxu je filtroventilační jednotka s regulací objemového průtoku vzduchu udržující uvnitř skříně zaručený podtlak. Jednotka je vybavena vizuální a zvukovou signalizací v podobě displeje umístěného na ventilátoru. Ten informuje uživatele o aktuální zvolené úrovni průtoku, stavu zanesení filtrů a nabití akumulátoru. Systém udržuje konstantní průtok jednotky bez ohledu na zanesení filtru nebo stav nabití akumulátoru. Pokud není jednotka schopna udržet nejnižší možný průtok, je uživatel upozorněn alarmem, který na displeji zobrazí příčinu spuštění alarmu a instrukce o potřebném zásahu do jednotky.
Jako nenáročnou lze charakterizovat i údržbu přepravního boxu Biobox. Základem je jeho dekontaminace.
Základní parametry Bioboxu
  • celková délka: 2 000 mm
  • celková šířka: 720 mm
  • celková výška: 675 mm
  • výměna vzduchu: 120 - 300 l/min ve 3 volitelných stupních (v závislosti na použitých filtrech)
  • prázdná hmotnost: 55,5 kg
  • zatížitelnost: 110kg
 Mgr. Pavel Lang, manažer PR, VTÚ