Při kontrolách na Zahradě Čech inspektoři zjistili jen jedno pochybení

Česká obchodní inspekce Ústeckého a Libereckého kraje uskutečnila kontroly na výstavě Zahrada Čech v Litoměřicích. Celkem provedla 12 kontrol a porušení právních předpisů zjistila pouze u jednoho prodejce, který neinformoval spotřebitele o ceně nabízených výrobku a nevystavil doklad o zakoupení. 
Česká obchodní inspekce Ústeckého a Libereckého kraje provedla kontroly na tradiční výstavě Zahrada Čech v Litoměřicích, které byly zaměřené na stánkový prodej  ovoce a zeleniny, prodej květin, keřů a ovocných stromků. U těchto produktů kontrolovala informační povinnosti označení  ovocných  a sloupových stromků a okrasných keřů. Zda jsou rostliny v kontejnerech opatřeny celým botanickým názvem, popřípadě českou analogií a dalšími údaji potřebnými k pěstování rostliny. Dále inspektoři kontrolovali stánkaře textilních a kožených výrobků, slovenských sýrů a koření. Zde se zaměřili na poctivost prodeje, označení výrobků cenami, vydání dokladu o zakoupení výrobků a informační povinnosti.
Celkem bylo provedeno 12 kontrol. Pouze v jednom případě prodejce neinformoval o ceně nabízených výrobků a nevystavil doklad o zakoupení. Za zjištěné porušení zákona o ochraně spotřebitele (§ 12 a § 16) byla uložena sankce na místě ve výši 1 000 Kč. V  11 případech byla kontrola bez zjištěných nedostatků.
„Celou akci lze zhodnotit pozitivně. Kontrola stánků na Zahradě Čech se provádí průběžně každý rok a lze konstatovat, že prodejci se ponaučili z nedostatků, které byly zjištěny v minulých letech. Hlavně u prodeje květin a keřů jsou již dodržovány informační povinnosti,“ říká k závěrům kontrol ředitelka ČOI Renata Linhartová.
V loňském roce přitom inspektoři zjistili na Zahradě Čech pochybení v polovině případů. Z šestnácti provedených kontrol vloni došlo k nedodržení právních předpisů v osmi případech. (26.9.2018)