Příjmy domácností v prvním čtvrtletí 2019 reálně vzrostly o 3,1 %

Podle sezónně očištěných údajů úhrn peněžních a nepeněžních příjmů domácností proti předchozímu čtvrtletí reálně vzrostl o 3,1 %. Reálná spotřeba na obyvatele se mezičtvrtletně zvýšila o 3,8 % a míra úspor poklesla o 0,8 procentního bodu. Míra investic nefinančních podniků se snížila proti předchozímu čtvrtletí o 1,4 procentního bodu.
Nefinanční podniky: míra investic mezičtvrtletně poklesla
Míra zisku v 1. čtvrtletí byla 46,3 %, což je o 0,2 procentního bodu (p. b.) méně než v předchozím čtvrtletí a o 0,9 p. b.1 méně než před rokem. Celkové mzdové náklady nefinančních podniků vzrostly meziročně o 7,7 %1. Míra investic proti předchozímu čtvrtletí výrazněji poklesla o 1,4 p. b. a dosáhla 27,7 %. Meziročně klesla o 1,0 p. b.1
Domácnosti: spotřeba domácností mezičtvrtletně vzrostla
Úhrn reálných peněžních a nepeněžních příjmů domácností na obyvatele vzrostl v 1. čtvrtletí proti předchozímu čtvrtletí o 3,1 %, meziročně o 2,8 %1. Reálná spotřeba domácností na obyvatele rostla mezičtvrtletně ještě rychlejší tempem, konkrétně o 3,8 % a meziročně o 2,3 %1.
Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání dosáhl v 1. čtvrtletí hodnoty 33 581 Kč1 a oproti předchozímu čtvrtletí se reálně zvýšil o 0,8 %, meziročně o 2,4 %.
Výsledkem rychlejšího růstu výdajů domácností než jejich příjmů proti předchozímu čtvrtletí byla nižší míra úspor, a to 10,6 %. Míra investic v sektoru domácností se proti předchozímu čtvrtletí zvýšila o 0,2 p. b. a dosáhla 8,8 %.
Zpřesnění odhadu HDP
Současně byl zpřesněn odhad hrubého domácího produktu (HDP). HDP v 1. čtvrtletí 2019 mezičtvrtletně vzrostl o 0,6 % a meziročně o 2,8 %. Časové řady o tvorbě a užití HDP naleznete na webových stránkách: https://www.czso.cz/csu/czso/hdp_cr
V souladu s revizní politikou byly zpřesněny roční národní účty, více naleznete na webových stránkách: https://apl.czso.cz/nufile/Komentar_28_06_2019.pdf. V návaznosti byly sladěny i příslušné čtvrtletní výstupy. (14.7.2019)