Případ týraných koní z Benešovska spěje ke konci

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Benešově přebírá posledních osm koní ze stáda, která čítalo téměř stovku koní. Koně, původně patřící chovateli z Jankova na Benešovsku, odsouzenému letos v létě za týrání zvířat, propadli státu rozhodnutím krajského soudu.
Osmdesát sedm zvířat propadlo státu na základě rozhodnutí městského úřadu Votice v listopadu 2017 poté, co byla zabavena původnímu majiteli z důvodu jejich týrání. Zvířata nebyla podle veterinářů chována ve vhodných podmínkách, neměla dost krmení ani potřebné péče, byla podvyživená, zanedbaná a nemocná. Část těchto koní odkoupili chovatelé, kteří zajišťovali pro Město Votice předběžnou náhradní péči a starali se o koně i po jejich připadnutí do vlastnictví státu. Zbytek prodával ÚZSVM v dražbách.
Posledních osm koní ze stáda však setrvávalo v náhradní péči chovatelů ve Středočeském a Jihočeském kraji, protože byli předmětem trestního řízení. O jejich definitivním osudu tedy nyní rozhodl krajský soud a úkolem ÚZSVM bude najít i pro tyto koně nový domov. Tři koně jsou umístěni na Příbramsku a zbývajících pět koní na Táborsku. Nabídky budou zveřejněny na webu www.nabidkamajetku.cz. (4.11.2019)