Příprava žáků na využívání nových technologií je prioritou

Svaz průmyslu a dopravy ČR podepsal na krajské konferenci "Technické fórum 2019" s ministrem školství Robertem Plagou 
a hejtmanem Kraje Vysočina Jiřím Běhounkem Memorandum o spolupráci v oblasti vzdělávacího programu Cesta k technologiím (P-TECH). Program P-TECH vznikl v USA a integruje středoškolskou výuku s prvky vysokoškolského obsahu, praktickými stážemi a mentoringem ze strany firem. Česká republika bude první ve střední a východní Evropě, která bude pilotní projekt tohoto modelu výuky zavádět. Za Svaz průmyslu a dopravy ČR podepsala memorandum jeho viceprezidentka Milena Jabůrková.
Program P-TECH inovuje výuku a poskytne studentům akademické znalosti a praktické dovednosti pro úspěšnou práci v technických oborech, zejména v oblasti nových technologií. Vytvořila ho firma IBM ve spolupráci s rezortem školství města New York a City University of New York v roce 2011. V současnosti podle modelu P-TECH funguje kolem stovky škol – např. 
v USA, Austrálii, Singapuru, Jižní Koreji a od letošního roku také v Irsku, Velké Británii či Francii. Česká republika bude první zemí ve střední a východní Evropě.
„Pro Svaz průmyslu je příprava žáků na využívání nových technologií naprostou prioritou. Spolu s tvořivostí, kritickým myšlením a podnikavostí je to základ nejen úspěšné osobní kariéry, ale také podmínka ekonomického úspěchu našeho hospodářství. Jsme hrdí na to, že první P-techová škola v celé střední a východní Evropě bude v České republice a na Vysočině,“ říká Milena Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR.
V ČR bude nyní program pilotován na střední škole průmyslové, technické a automobilní v kraji Vysočina. Žáci se v něm naučí pracovat například s internetem věcí (IoT), vytvářet konverzační asistenty („chatboty“) a programovat roboty.
"Všichni partneři Dohody o spolupráci na projektu P-TECH jsou připraveni projekt maximálně využívat. Vybráni byli partneři, kteří mají obrovský potenciál pro případu mladé generace pro moderní průmysl," doplňuje hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.
"O větší zapojení mladých lidí do výuky usilujeme dlouhodobě, a proto podporujeme aktivizující metody a přímou spolupráci s firmami. Nabídka IBM v programu P-TECH plně do této koncepce zapadá. Jsme hrdí na to, že figurujeme mezi prvními partnery tohoto projektu v zemích střední a východní Evropy," říká Jana Fialová, radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu.
Zásadním dokumentem pro nastartování pilotní části vzdělávacího projektu je proto Dohoda o spolupráci při rozvoji a podpoře programu Cesta k technologiím (P-TECH), kterou podepíší na stejném místě zástupci zapojených firem, škol a kraje. Dohodu stvrdí Zuzana Kocmaníková, generální ředitelka společnosti IBM Česká republika a Slovensko, Jana Fialová, radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu, Miroslav Vítů, ředitel Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava. Následně bude smlouva doplněna i o podpisy Ralpha Carleho a Stefana Hamelmanna, jednatelů společnosti Bosch Diesel s.r.o. a Václava Báči, rektora Vysoké školy polytechnické Jihlava. (6.6.2019)