Příroda volá SOS – křídla motýlí

V dětství těch dříve narozených byly louky jeden obrovský orchestr pestrosti barev, vůní, živočichů a tónů. Dnes abychom takový obrázek hledali doslova jak jehlu v kupce sena. Fakta jsou varující. Každý desátý druh včel a motýlů v Evropě je ohrožen vyhynutím, celkové stavy monitorovaných motýlů klesly od roku 1990 o 38 %. Celosvětově je pak vyhynutím ohroženo přes dvě pětiny hmyzu. Na opylovačích přitom na kontinentě závisí růst téměř 80 % zemědělských plodin a divokých květin mírného pásma. Světové ekonomické fórum považuje pokles biologické rozmanitosti za jedno z pěti největších dlouhodobých rizik, kterému lidstvo čelí. Chceme, aby pro naše děti a vnuky byly takové louky jen ve vyprávění? To nelze dopustit. Záleží na každém z nás, zda se tak stane či nikoli. Na následujících obrázcích přibližujeme krásu motýlích křídel z přírody, ne z muzea. Zdroj pixabay. (3.8.2020)