Přístavek gotického hradního paláce v Písku bude mít novou střechu

Přístavek gotického paláce píseckého hradu je v současné době ukryt za lešením. Důvodem je oprava jeho střechy spočívající v kompletní výměně starých řezaných šindelů za nové štípané šindele, které vyrobila odborná firma ze smrkového dřeva. „Celá plocha střechy bude také ošetřena fermeží, na řadu pak přijdou nezbytné klempířské práce. Oprava vyjde na 798 500 korun bez DPH a realizuje ji písecká firma VERTIGO,“ uvedl Jiří Žáček z odboru investic a rozvoje. Práce by měly být hotovy do 15. července 2021. Město na tuto akci požádalo o dotaci z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.
Písek k opravě střechy přistoupil na základě odborného posudku, z nějž vyplynulo, že je krytina již na hranici své životnosti a oprava by byla velmi neekonomická. Znalec doporučil zhotovení nové střechy ze štípaného dřevěného šindele. Střešní plášť byl zřejmě z poloviny 90. let minulého století, šindel byl již vyžilý, pokrytý porosty mechů, řas a lišejníků, místy byl i zahnilý a rozpadal se. (11.6.2021)