Pro novou průmyslovou výstavbu bude v následujících letech mimořádně atraktivní Plzeňský a Středočeský kraj

Devět z deseti developerů považuje Plzeňský kraj za nejatraktivnější pro výstavbu průmyslových nemovitostí v následujících dvou letech, v těsném závěsu za ním je kraj Středočeský. Klíčovým faktorem pro rentabilitu je v průmyslovém developmentu umístění na tzv. dopravním uzlu. Podpora od obce či státu hraje naopak minimální úlohu. Aktuální rezerva pronajímaných objektů je velmi malá, neobsazených je jen zhruba 5 procent. Od primární iniciace projektu k zahájení stavebních prací dochází u průmyslových nemovitostí v průměru po 3,3 letech, po dokončení dochází k prodeji za 2 měsíce. Vyplývá to ze Studie developerských společností H1/2019, zpracované analytickou společností CEEC Research ve
spolupráci se společností KPMG Česká republika.
Nejzajímavějším krajem pro průmyslový development v následujících dvou letech bude podle ředitelů developerských firem Plzeňský kraj (89 procent). Jen o něco méně atraktivní je v tomto výhledu kraj Středočeský (78 procent) a na třetím místě se společně umístily hlavní město Praha a Jihomoravský kraj (shodně 67 procent). Pesimisticky naopak developeři nahlížejí na Zlínský, Olomoucký, Liberecký, Královéhradecký, Jihočeský kraj a Kraj Vysočinu (shodně 0 procent).
„Když se podíváte na mapu střední Evropy, všimněte si, jak je Česko zakousnuté do Německa. A stejně zakousnuté je dlouhodobě i ekonomicky. Proto budou i v příštích dvou letech nejzajímavější lokality podél hranic s Německem, kam patří zejména Plzeňský a Karlovarský kraj. Obzvláště velký potenciál vidím přímo v Plzni, která má díky své poloze,
strojírenské tradici, dopravní infrastruktuře a Západočeské univerzitě dokonce předpoklady stát se jakýmsi středoevropským centrem inovací a Průmyslu 4. 0. Dalšími atraktivními lokalitami pro průmyslový development jsou pochopitelně Praha, Brno a další velká města,“ vysvětluje Klára Sobotková, obchodní ředitelka Panattoni Europe. Svůj pohled přidává
také Pavel Dolák, Director, KPMG Česká republika. „Rozvoj nových lokalit pro výstavbu skladů je významně ovlivněn rozšířením stávající dálniční sítě, kde se v následujících dvou letech bohužel mimo D3, D6 a D48 nedočkáme významných změn. V následujících letech můžeme očekávat rozšiřování již existujících průmyslových parků, další výstavbu v okolí
velkých měst, jako jsou Praha, Brno, Plzeň či Ostrava a pokračování výstavby na severu Čech.“
Rentabilitu průmyslových objektů nejvíce ovlivňuje, nachází-li se na tzv. dopravním uzlu. Tento faktor ohodnotily developerské firmy na stupnici od 0 do 10, kde desítka vyjadřuje okolnost maximálně ovlivňující rentabilitu, vysokou známkou 9,3. Velmi důležitá je také návaznost nemovitosti na průmyslovou zónu a dostatek prostoru pro případné rozšíření (8,4,
respektive 8,1 bodu z 10). Nejméně se do rentability naopak promítá podpora od obce nebo státu (4,4 bodu z 10) a větší vzdálenost od rezidenční zástavby (4,9 bodu z 10). „Blízkost k zákazníkům bude nadále klíčová z hlediska atraktivity pro novou výstavbu v rámci industriálního developmentu,“ dodává Jan Lidral, Marketing Manager Central Europe,  Takenaka Europe GmbH.
Rezerva u pronajímaných prostor je v současné době u developerských společností velmi malá a jen 5,1 procent z průmyslových nemovitostí není obsazených. Případnou neobsazenost přitom způsobuje zejména nevyhovující poloha průmyslových prostor a vysoké ceny nájmů (7,8 bodu, respektive 7,7 bodu z maximálních 10). Minimální roli hraje
naopak vyšší nárůst nových skladovacích prostor (4,4 bodu z maximálních 10). „Neobsazenost ovlivňuje infrastruktura (neschopnost či nemožnost zajistit např. vlakovou, zejména nákladní dopravu do významných průmyslových destinací), nedostatek, resp. nasycenost kvalifikované pracovní síly ve výrobě a nedostatek řidičů nákladní dopravy,“ uvádí Viliam Záthurecký, ředitel, Leis, a.s.
Od počátku průmyslového projektu, po zajištění pronájmu alespoň z 80 procent, uplyne podle ředitelů developerských firem v průměru 25 měsíců. Po dokončení stavby dochází k prodeji za 2,0 měsíce a pronájmu za 2,8 měsíce. Od primární iniciace projektu k zahájení stavebních prací v průměru dochází po 3,3 letech. (29.4.2019)