Pro úspěšné a rychlé ekonomické oživení EU je potřeba pokračovat v prohlubování vnitřního trhu

Nastartovat ekonomické oživení EU a zabránit dalšímu prohloubení krize pomůže zajistit jen plně funkční vnitřní trh EU. Členské státy nesmí znovu přistoupit k národním restriktivním opatřením, které by měly dopad na volný pohyb zboží a služeb napříč EU.  Je třeba se poučit z jarního vývoje, zlepšit koordinaci a vymáhání pravidel. Na podporu zejména malých a středních podniků je na místě prodloužit schémata podpory dle Dočasného rámce. Na videokonferenčním jednání Rady EU pro konkurenceschopnost (část vnitřní trh a průmysl) dne 18. září to zdůraznila náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro EU a zahraniční obchod Martina Tauberová. Společně s ostatními vystupujícími se shodla na nutnosti zamezit fragmentaci vnitřního trhu, pokračovat v odstraňování překážek a na jeho dalším prohlubování, zejména v oblasti služeb.
Plně funkční vnitřní trh je z pohledu České republiky klíčový pro oživení ekonomiky a udržení konkurenceschopnosti našich firem.  „Zajištění funkčního vnitřního trhu a volného pohybu zboží a služeb je nejdůležitějším krokem pro zvládnutí ekonomické krize vyvolané pandemií Covid-19,“ uvedla náměstkyně Tauberová. ČR podporuje implementaci Akčního plánu pro vymáhání pravidel na vnitřním trhu a je aktivním členem pracovní skupiny pro prosazování vnitřního trhu (SMET). Současně s dalšími stejně smýšlejícími zeměmi volá po odstranění překážek zejména v oblasti služeb. ČR považuje za klíčové zlepšit v rámci vnitřního trhu přístup k informacím, snižovat administrativní zátěž a pomoci malým a středním podnikům v rámci boje s dopady pandemie COVID-19.
Na jednání se rovněž diskutoval dokument Zpráva o strategickém výhledu (Strategic Foresight) vydaný Evropskou komisí před pár dny „V mezinárodním obchodě podporujeme otevřenou strategickou autonomii, která nám zajistí větší konkurenceschopnost a odolnost průmyslu, zároveň však také zachová diverzifikované a otevřeného globální obchodní vztahy,“ dodala náměstkyně Tauberová.
Komisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestager na jednání vyzvala k potřebě digitalizace k posílení naší odolnosti před dalšími krizemi. Investice by s ohledem na podporu ekonomiky měly mířit zejména do digitální a zelené transformace. V reakci na apel členských států podpořila komisařka prodloužení Dočasného rámce pro veřejnou podporu a přislíbila za EK vypracovat příslušný návrh. (21.9.2020)