Prodej nepotravinářského zboží kvůli koronaviru výrazně poklesl

Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v březnu snížily reálně o 9,3 %, bez očištění o 8,9 %. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně klesly o 12,2 %.
Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel po očištění o sezónní vlivy snížily v březnu reálně o 12,2 %, přičemž tržby za pohonné hmoty klesly o 15,8 % a za nepotravinářské zboží o 22,7 %, naopak za potraviny vzrostly o 3,2 %.
Meziročně se maloobchodní tržby očištěné o kalendářní vlivy snížily o 9,3 %, v tom za pohonné hmoty klesly o 17,5 % a za nepotravinářské zboží o 18,5 %, naopak za potraviny se zvýšily o 4,9 %.
Bez očištění se maloobchodní tržby meziročně snížily o 8,9 %. Tržby za pohonné hmoty klesly o 16,4 % a za nepotravinářské zboží o 17,1 %. Za potraviny vydali spotřebitelé o 3,9 % více než loni.
Březnové výsledky ovlivnila opatření na zamezení šíření koronaviru, kvůli kterým byla v letošním roce řada prodejen převážně nepotravinářského zboží část měsíce uzavřena nebo měla omezený provoz. Nejvýraznější meziroční pokles (o 64,9 %) se projevil v prodejnách s oděvy a obuví a v prodejnách s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci (o 47,1 %). Tržby klesly také v prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením (o 29,7 %) a s výrobky pro domácnost (o 22,0 %). Tržby internetového a zásilkového prodeje vzrostly o 20,8 %. Růst tržeb vykázaly také prodejny farmaceutického a zdravotnického zboží (o 9,1 %). Již zmiňovaný celkový růst tržeb za potraviny připadl zcela na nespecializované prodejny (růst o 5,2 %). Specializované prodejny s potravinami zaznamenaly pokles tržeb o 17,3 %.
Cenový deflátor v maloobchodě kromě motorových vozidel ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 102,7 % a byl ovlivněn zejména vyššími cenami potravin, oděvů a obuvi, farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží, potřeb pro domácnost a výrobků pro kulturu, sport a rekreaci. Naopak klesly ceny pohonných hmot a počítačového a komunikačního zařízení.
Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel4) klesly reálně meziměsíčně o 29,3 % a meziročně očištěné o kalendářní vlivy se snížily o 31,7 %. Neočištěné tržby klesly meziročně o 29,5 %, v tom za opravy motorových vozidel se snížily o 26,5 % a za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) o 30,3 %.
Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: https://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications/news-releases.
Za celé 1. čtvrtletí 2020 se v maloobchodě kromě motorových vozidel tržby očištěné o kalendářní vlivy reálně meziročně snížily o 0,7 %, bez očištění se zvýšily o 0,6 % (v 1. čtvrtletí 2020 bylo ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o jeden pracovní den více). Neočištěné tržby za prodej potravin vzrostly meziročně o 4,1 %, naopak za prodej nepotravinářského zboží klesly o 0,8 % a pohonných hmot o 4,9 %. Za prodej a opravy motorových vozidel se tržby očištěné o kalendářní vlivy meziročně snížily o 15,2 %, bez očištění o 13,9 %. Neočištěné tržby za opravy motorových vozidel klesly meziročně o 11,4 % a za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) se snížily o 14,5 %.
Upozorňujeme, že vzhledem k výjimečným opatřením v maloobchodě v souvislosti s onemocněním Covid-19 může dojít k vyšší revizi dříve publikovaných dat. Možnost revize je dána jednak nižším počtem podniků, které dotazníky vyplnily, jednak faktem, že část dat, která je běžně modelovaná na základě daňových přiznání k DPH z předchozích období, musela být odhadnuta.
Velice děkujeme všem podnikům, které nám data i v současné nelehké situaci poskytly, a umožnily tak ČSÚ zpracovat výsledky. (6.5.2020)