Prodejem nepotřebné administrativní budovy získal ÚZSVM více než 6,6 milionu korun

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Ústí nad Labem prodal nepotřebnou administrativní budovu, za kterou utržil 6 680 000 korun.
Administrativní budova je umístěná v širším centru Ústí nad Labem. ÚZSVM ji získal na základě smlouvy o předání majetku jako nepotřebný majetek od Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem. Jedná se o budovu vedenou v katastru nemovitostí jako rodinný dům, avšak budova v nedávné minulosti sloužila jako sídlo Krajské hygienické stanice, byly zde kancelářské prostory a laboratoře. Později se stala budova nepotřebnou, nebyla již několik let využívána a její technický stav se proto pomalu zhoršoval. Vzhledem k tomu, že stav objektu by do buducnosti představoval vynaložení finančních prostředků, rozhodl Zdravotní ústav o nepotřebnosti této budovy a předal jej společně s pozemky na základě zákona o majetku státu do majetku ÚZSVM.
ÚZSVM tuto nepotřebnou administrativní budovu nabídl prostřednictvím webových stránek k bezúplatnému převodu státním institucím, ale žádná o budovu neprojevila zájem, ÚZSVM tedy rozhodl o prodeji objektu formou výběrového řízení s aukcí.
Pozemek, na kterém budova stojí, je částečně zastavěný stavbou vedenou jako rodinný dům, druhý pozemek je vedený jako ostatní plocha. Celková rozloha těchto dvou pozemků činí 1 002 m2. Nemovitosti jsou součástí uzavřeného areálu s dalšími objekty, se kterými hospodaří Krajská hygienická stanice. Budova pocházející z přelomu minulého století je podsklepená a má tři nadzemní podlaží. V době svého vzniku sloužila jako špitál a sirotčinec. Dle územního plánu města Ústí nad Labem jsou nemovitosti součástí stabilizované plochy se způsobem využití plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura.
Bývalý sirotčinec se podařilo prodat již ve druhém kole výběrového řízení s aukcí. Minimální kupní cena byla pro toto kolo stanovena ve výši 6 500 000 Kč. Do výběrového řízení zaslal svoji nabídku jediný zájemce, který nabídl kupní cenu ve výši 
6 680 000 Kč a stal se tak vítězem a novým majitelem nemovitostí. (18.11.2019)