Programové prohlášení v oblasti zdravotnictví se zaměří zejména rozvoj digitalizace a stabilizaci systému vzdělávání

Vláda schválila své programové prohlášení, ve kterém v oblasti zdravotnictví přislibuje urychlený rozvoj digitalizace, stabilizaci systému vzdělávání nebo aktivní přístup k reformě psychiatrické péče. Řešení pandemie covid-19 bude odvislé zejména od doporučení odborné autority, kterou tvoří Národní institut pro zvládání epidemie.
V oblasti zdravotnictví vláda v materiálu plánuje zahájení diskuze o potřebě a vhodnosti cenové konkurence zdravotních pojišťoven a zavedení možnosti dobrovolného doplňkového připojištění. Podpoří také sdílení informací mezi poskytovateli a pacienty, tedy urychlený rozvoj digitalizace českého zdravotnictví a propojení systémů jednotlivých zdravotnických zařízení.
Důraz bude kladen také na rozvoj vzdělávání zdravotníků, což vláda považuje za zásadní předpoklad pro stabilizaci systému bez dalších neustálých změn. Upraví se zároveň kompetence lékařů i nelékařských pracovníků tak, aby odpovídaly moderním trendům v medicíně, vzdělání i zkušenostem jednotlivých zdravotníků. Prioritou jsou také motivační programy pro návrat našich špičkových vědců ze zahraničí, aktivní přístup k reformě psychiatrické péče a modernizaci léčby duševních onemocnění a snížení jejich dopadů na společnost, a to i pro dětské pacienty.
V oblasti zdravotnictví se vláda rovněž zaměří na zavedení inovativních forem péče zaměřených na prevenci a management chronických nemocí – kardiovaskulární choroby, diabetes, onkologická onemocnění, psychiatrická onemocnění. Do konce roku 2022 podpoří vznik dalších komplexních center zdravotní péče. Podporu vláda garantuje rovněž ženám v jejich volbě poskytovatele péče v těhotenství, při porodu i po něm, a to tím, že zpřístupní péči porodních asistentek s důrazem na kontinuálnost péče poskytované jednou osobou.
„Prosadíme také víceleté financování a plánování úhrad zdravotní péče. Budeme pokračovat v implementaci CZ-DRG do úhrad a odstraníme nerovnosti v úhradách i v dalších segmentech. Do konce volebního období prosadíme pravidelnou valorizaci plateb za státní pojištěnce. Zároveň posílíme veřejnou kontrolu nad finančními prostředky na úhradu zdravotní péče. Zavedeme systematické hodnocení nákladů a přínosů nových technologií a vydávání doporučených klinických postupů. Do konce roku 2022 vytvoříme samostatný panel Agentury pro zdravotnický výzkum s cílem vytvářet klinické doporučené postupy. Jejich doporučení bude reflektovat i Přístrojová komise Ministerstva zdravotnictví,“ zmiňuje některé body programového prohlášení ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.
Programové prohlášení vlády zároveň zmiňuje, že kroky v oblasti řešení epidemie covid-19 budou vycházet zejména z odborných stanovisek nově vzniklého Národního institutu pro zvládání pandemie. (6.1.2022)