Programy ekonomické migrace budou od září v novém

Od září letošního roku bude řízená ekonomická migrace nově řešena třemi programy. Programy „vysoce kvalifikovaný zaměstnanec“, „kvalifikovaný zaměstnanec“ a „klíčový a vědecký personál“ a nahradí stávající režimy a projekty.
Z dnešního pohledu, kdy na trhu práce chybí přes 346 tisíc lidí, bude stále nejdůležitější Program kvalifikovaný zaměstnanec, který nahradí Režim Ukrajina a ostatní státy. Jako podmínka pro zařazení do tohoto programu stále bude, že nahlášené volné místo pro zahraničního pracovníka musí být ohodnoceno minimálně ve výši 1,2násobku zaručené mzdy.
Svaz průmyslu tuto podmínku podpořil. „Firmy zpravidla nabízejí na všech pozicích vyšší mzdové ohodnocení, než je zaručená mzda. Zaručená mzda je daná nařízením vlády a je to minimum, které musí firmy za práci na určitých pozicích zaměstnanci poskytnout. Praxe ale ukazuje, že mzdy jsou ve firmách ve skutečnosti vyšší, než je garantovaná zaručená mzda a to bez ohledu, zda práci vykonává cizinec nebo Čech, a ctí zásadu rovného odměňování,“ říká Jitka Hejduková, ředitelka Sekce zaměstnavatelské Svazu průmyslu a dopravy ČR.
Zaručená mzda je odstupňována podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce do osmi stupňů. „Na příkladu svářeče můžeme ukázat realitu trhu práce. Zaručená mzda pro tuto profesi je 16 280 Kč. Firmy musí podle mzdového kritéria nabídnout minimálně 1,2násobek této částky, aby mohly obsadit místo i cizincem, pokud se nenajde Čech. Minimálně jim tedy musí nabídnout 19 536 korun. Podniky ale reálně svářečům platí mzdu od 23 tisíc korun bez ohledu na národnost uchazeče,“ vysvětluje Jitka Hejduková.
Pro firmy nejsou cizinci levnou pracovní silou už od úplného začátku procesu, který musí absolvovat, když se rozhodnou nedostatek zaměstnanců řešit touto cestou. „Najít a vyřídit pro cizince veškeré potřebné papíry je neuvěřitelně časově i administrativně náročné. Firmy dále investují do jejich dopravy do Česka, vstupní zdravotní prohlídky, proškolení, zaučení a povětšinou jsou to právě zaměstnavatelé, kdo jim zařizuje i ubytování,“ komentuje Jitka Hejduková.
Nové programy neřeší jen stávající kritický nedostatek zaměstnanců, jsou nastaveny i do budoucna a jejich zaměření na kvalifikovaný a vědecký personál má naplňovat vládní strategii Czech Republic The Country For The future.
Svaz průmyslu za dobu trvání Režimu Ukrajina posoudil a vyřídil více než 10 tisíc žádostí od bezmála 400 firem. Roli garanta bude vykonávat i u nového Programu kvalifikovaný zaměstnanec. (12.8.2019)